Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Registrerad avsändare i punktbeskattning

En registrerad avsändare är ett företag som i sin förvärvsverksamhet har tillstånd att sända punktskattepliktiga produkter i systemet för uppskovsförfarande efter att produkterna övergått till fri omsättning. Detta gäller endast import från områden utanför EU. I Finland beviljas tillståndet alltid av Skatteförvaltningen.

En registrerad avsändare kan vara till exempel en speditör som sköter förtullningen av produkterna. Även en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare kan beviljas tillståndet att verka som registrerad avsändare.

Endast registrerade avsändare kan från importplatsen under ett uppskovsförfarande sända vidare de produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten inom EU. Sådana produkter är till exempel alkohol, tobak och flytande bränslen.

Ingen registrerad avsändare behövs om avsändningen gäller nationellt punktskattepliktiga produkter, såsom läskedrycker och dryckesförpackningar.

Allmänna förutsättningar för tillståndet 

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd till de sökanden som har skött sina skatterelaterade skyldigheter utan försummelser och ställt en säkerhet för tillståndet. Tillståndet ska vara giltigt medan företaget bedriver punktskattepliktig verksamhet.

Tillståndet beviljas inte om sökanden

  • har ett näringsförbud
  • är ett samfund eller en sammanslutning där en person i ledningen har ett näringsförbud
  • väsentligt försummat sina skyldigheter i bokföringen eller beskattningen eller på grund av sina tidigare försummelser kan antas försumma sina skyldigheter
  • har försatts i konkurs.

Sökanden ska ha uppnått myndighetsålder och hens handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Valvira för att få de tillstånd som alkohollagstiftningen kräver.

Hur ansöker man om tillstånd?

Du kan ansöka om tillstånd i MinSkatt. Handläggningen av tillståndsansökan tar i allmänhet flera månader.

Ansök om tillstånd i MinSkatt

Mer information

Hur gör man en punktskattedeklaration och betalar punktskatt?

Punktbeskattning – produkter som fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021