Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 november kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Regelbundet skattskyldig: Så här deklarerar och betalar du punktskatter

Du är regelbundet skattskyldig när ditt företag har registrerats som skattskyldigt eller ditt företag har punktskattetillstånd. Du ska regelbundet lämna skattedeklarationen för skatteperioden även om ditt företag inte haft någon punktskattepliktig verksamhet under perioden.

Anmäl och betala punktskatten i MinSkatt. 

Gå till MinSkatt

När ska du deklarera och betala?

Förfallodagen för deklarering och betalning av punktskatt är samma. Tidtabellen beror på skatteperiodens längd och om företaget är regelbundet eller sporadiskt skattskyldigt.

Den allmänna förfallodagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden eller om dagen inte är en vardag, den följande vardagen.

1

Deklarering av punkskatt

Anvisning för ifyllande av punktskattedeklaration

Lämna deklarationen senast den 12:e i den andra kalendermånaden som följer efter skatteperioden. Skatteperioden är i allmänhet en kalendermånad. Skatteperioden för huvudmannen för en avstjälpningsplats är dock tre månader och för en småproducent av elström och biogas, en småanvändare av bränntorv och en aktör som bedriver gruvdriftett kalenderår.  Deklarations- och betalningsdagen för gruvmineralskatt är den 12:e mars under året efter skatteperioden.

Skatteperioder, deklarationsdagar och betalningsdagar

2

Betalning av punkskatt

Punktskatter är skatter som ska betalas på eget initiativ. Därför får du inte en separat giroblankett för betalningen. Du kan betala punktskatter via MinSkatt.

Så här betalar du punktskatter via MinSkatt

Om du betalar skatten t.ex. direkt i nätbanken, hämta kontonumret och referensnumret från MinSkatt eller skattesammandraget.

Om du betalar i MinSkatt finns uppgifterna färdigt ifyllda på betalningsunderlaget, dvs.

  • referensnumret
  • kontonumret
  • betalningsdagen (är alltid den innevarande dagen som du inte kan ändra)
  • beloppet som ska betalas. Skattebeloppet räknas utgående från de punktskattedeklarationer och andra anmälningar och deklarationer om skatter på eget initiativ som du lämnat. Beloppet består av saldot för innevarande dag inklusive alla skatter på eget initiativ. I saldot ingår eventuell dröjsmålsränta. Vid behov kan du ändra summan.

Om du ska lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet av engångsnatur

I vissa fall ska det för punktskatter redan i förväg lämnas en förhandsanmälan och samtidigt betalas en säkerhet av engångsnatur. Säkerheten anmäls i MinSkatt där den också kan betalas.

Punktskattesäkerheten av engångsnatur betalas med ett referensnummer som är specifikt för säkerheten och på samma konto som till exempel momsen till Skatteförvaltningen. Referensnumret och bankkontot syns i MinSkatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Vanliga frågor:

Rätta ett fel i skattedeklarationen genom att lämna en ny ersättande deklaration för samma skatteperiod. Om du gör det inom 45 dagar från den ursprungliga förfallodagen påförs ingen förseningsavgift. Tidigare skulle fel i punktskattdeklarationen rättas genom begäran om omprövning men nu behövs det inte.

Observera att du inte får ett separat beslut om rättelse av punktskattedeklarationen.

Hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen?

Lämna en punktskattedeklaration för varje skatteperiod även då verksamheten av någon orsak har avbrutits (en s.k. anmälan om ingen verksamhet). Du kan deklarera i förväg för högst sex månader. Med det att verksamheten avbryts avses att företaget inte alls bedriver punktskattepliktig verksamhet. Om företaget exempelvis tar emot, överför eller använder produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande är det inte fråga om att verksamheten avbryts.

Lämna enbart en skattedeklaration fast det i fråga om samma skatteslag under samma skatteperiod bedrivs både regelbunden och sporadisk punktskattepliktig verksamhet. Deklarationen ska också då lämnas in den 12:e dagen i den andra månaden som följer efter skatteperioden. Ange i skattedeklarationen separat uppgifterna om den regelbundna verksamheten och den sporadiska verksamheten.

Exempel: Den godkända upplagshavaren för alkoholdrycker tar i januari 2023 (under skatteperioden 1/2023) emot ett provparti viner som har överlåtits för konsumtion i ett annat EU-land. Den godkända upplagshavaren lämnar 12.3.2023 en skattedeklaration för skatteperioden 1/2023 om både den regelbundna och den sporadiska verksamheten, inklusive uppgifterna om provparitet av viner.

Om du har flera tillstånd för samma punktskatteslag (t.ex. tillstånd för godkänd upplagshavare och tillstånd för skatterepresentant) ska du lämna uppgifterna per tillstånd. Även uppgifter som gäller olika registreringar ska lämnas separat. Elproducenter och småproducenter av elström ska lämna uppgifterna enligt kraftverk.

Exempel: Den godkända upplagshavaren lämnar en skattedeklaration för skatteperioden 1/2023, dvs. skattedeklarationen för januari och betalar punktskatterna senast 12.3.2023.

Punktskattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser och skattefri användning per produktgrupp. Produktantalet måste anges med två decimalers noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Decimaler anges dock inte i fråga om tobaksprodukter, avfall, gruvmineraler eller stenkol.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023