Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillstånd från Tullen till anstånd med att betala punktskatt för produkter vid import

När du i samband med import av en punktskattepliktig produkt har fått ett förtullningsbeslut i vilket Tullen beviljat dig anstånd med betalning av punktskatt ska du deklarera och betala punktskatten för dessa produkter till Skatteförvaltningen.

Deklarera de produkter som du importerat om du inte har betalat punktskatt till Tullen i samband med förtullningsbeslutet och inte har flyttat produkterna till uppskovsförfarandet.

Så här deklarera och betalar du punktskatter

Lämna en punktskattedeklaration i MinSkatt för de produkter som du har importerat. Ange produkterna i deklarationen med rollen Annan punktskatteskyldig. Ange även förtullningsnumret.

  • Om ditt företag har punktskattetillstånd eller har registrerats som skattskyldigt för det importerade skatteslaget ska du lämna en skattedeklaration enligt förfallodagen för regelbundet skattskyldiga. Punktskattedeklarationen för de importerade produkterna ska lämnas senast den 12:e dagen i den andra kalendermånaden som följer efter skatteperioden. Läs anvisningarna för deklaration och betalning
  • Om ditt företag inte har punktskattetillstånd eller inte har registrerats som skattskyldigt för för det importerade skatteslaget ska du lämna en skattedeklaration enligt förfallodagen för sporadiskt skattskyldiga. Punktskattedeklarationen för de importerade produkterna ska lämnas senast den 12:e dagen i den kalendermånad som följer på skatteperioden. Observera att även om du har punktskattetillstånd eller punktskatteregistrering för ett annat skatteslag än den importerade produkten, bestäms skatteperiodens längd i detta fall enligt samma intervall som för sporadiskt skattskyldiga. Läs anvisningarna för deklaration och betalning
    • Lämna inte förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur om du har importerat produkterna från länder utanför EU och Tullen beviljat anstånd med betalningen av punktskatt till Skatteförvaltningen.

Exempel 1: Ditt företag har tillstånd att verka som godkänd upplagshavare för vinprodukter och Tullen har beviljat anstånd med betalningen. Du importerar vin från ett land utanför EU och flyttar inte produkter under ett skatteuppskov till ditt skatteupplag. Du deklarerar punktskatterna till Skatteförvaltningen på förfallodagen för regelbundet skattskyldiga, dvs. senast den 12:e dagen i den andra kalendermånad som följer efter importmånaden med rollen Annan punktskatteskyldig.

Exempel 2: Ditt företag har tillstånd att verka som godkänd upplagshavare för vinprodukter och Tullen har beviljat anstånd med betalningen. Du för in läskedrycker från ett land utanför EU. Du deklarerar punktskatterna till Skatteförvaltningen på förfallodagen för sporadiskt skattskyldiga, dvs. senast den 12:e dagen i kalendermånaden efter importmånaden med rollen Annan punktskatteskyldig.

Exempel 3: Ditt företag har ett punkskattetillstånd att verka som registrerad mottagare för vinprodukter men Tullen har inte beviljat anstånd med betalningen. Du för in läskedrycker från ett land utanför EU. Du deklarerar och betalar punktskatterna till Tullen i samband med förtullningsbeslutet.

Läs mer:

Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import (Tullen)

 

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024