Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tabeller på återbäringsnivåer och -belopp för flytande bränslen

I ansökan om återbäring av punktskatt används återbäringsnivåerna som finns i tabellen för bensin, dieselolja och lätt brännolja om

 • bränslet har anskaffats efter 1.1.2014
 • motorbensinen eller dieseloljan har uppfyllt kvalitetskraven i miljöskyddslagen (86/2000).
 • den lätta brännoljan har innehållit högst 7 volymprocent biobrännolja
 • sökanden kan bevisa under vilken tidsperiod bränslet har anskaffats.

Återbäringen av punktskatt för flytgas ska också ansökas enligt återbäringsnivån i denna tabell.

Återbäringsbeloppet finns i tabellen vid anskaffningstidpunkten för bränslet i fråga.

Ansök om återbäring av MinSkatt

Läs mer:

Återbäringar av punktskatt

Energibeskattning

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Motorbensin  cent/l Energiinnehållsskatt  Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

1.1–30.6.2019 cent/l 50,52 15,91 0,68 67,11
1.7–31.12.2019 cent/l 50,49 16,07 0,68 67,24
1.1.– 30.6.2020 cent/l 50,49 15,87 0,68 67,04
1.7.– 31.12.2020 cent/l 51,70 19,05 0,68 71,43
1.1.–30.6.2021 cent/l 52,00 19,70 0,68 72,38
1.7.– 31.12.2021 cent/l 51,60 19,84 0,68 72,12
1.1.–30.6.2022 cent/l 50,78 19,79 0,68 71,25
1.7.– 31.12.2022 cent/l 51,95 19,65 0,68 72,28
1.1.–30.6.2023 cent/l 52,02 19,56 0,68 72,26
Dieselolja cent/l Energiinnehållsskatt  Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

1.1–30.6.2019 cent/l 27,30 15,93 0,35 43,58
1.7–31.12.2019 cent/l 27,82 17,06 0,35 45,23
1.1.–30.6.2020 cent/l 27,55 16,35 0,35 44,25
1.7.–31.12.2020 cent/l 29,34 20,27 0,35 49,96
1.1.–30.6.2021 cent/l 30,26 18,00 0,35 48,61
1.7.– 31.12.2021 cent/l 30,30 18,13 0,35 48,78
1.1.–30.6.2022 cent/l 31,26 18,06 0,35 49,67
1.7.– 31.12.2022 cent/l 32,25 20,47 0,35 53,07
1.1.–30.6.2023 cent/l 33,24 19,02 0,35 52,61
Lätt brännolja cent/l  Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

1.1–30.6.2019 cent/l 7,63 16,87 0,35 24,85
1.7–31.12.2019 cent/l 7,63 16,88 0,35 24,86
1.1–30.6.2020 cent/l 7,63 16,88 0,35 24,86
1.7.–31.12.2020 cent/l 7,63 16,90 0,35 24,88
1.1.–30.6.2021 cent/l 10,33 16,83 0,35 27,51
1.7.– 31.12.2021 cent/l 10,31 15,80 0,35 26,46
1.1.–30.6.2022 cent/l 10,33 16,28 0,35 26,96
1.7.– 31.12.2022 cent/l 10,33 16,06 0,35 26,74
1.1.–30.6.2023 cent/l 10,33 16,11 0,35 26,79
Flytgas cent/kg Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

1.1–30.6.2019 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.7–31.12.2019 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.1.–30.6.2020 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.7.–31.12.2020 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.1.–30.6.2021 cent/kg 13,29 18,09 0,11 31,49
1.7.– 31.12.2021 cent/kg 13,29 18,09 0,11 31,49
1.1.–30.6.2022 cent/kg 13,29 18,09 0,11 31,49
1.7.– 31.12.2022 cent/kg 13,29 18,09 0,11 31,49
1.1.–30.6.2023 cent/kg 13,29 18,09 0,11 31,49

Återbäringsbeloppet av kombinerad produktion:

Lätt brännolja vid kombinerad produktion:

 • 1.1.–30.6.2021 återbäringsbeloppet är 7,56 cent/l.
 • 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
 • 1.1.–30.6.2022 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
 • 1.7.– 31.12.2022 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
 • 1.1.–30.6.2023 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.

Flytgas vid kombinerad produktion:

 • 1.1.–30.6.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
 • 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
 • 1.1.–30.6.2022 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
 • 1.7.– 31.12.2022 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
 • 1.1.–30.6.2023 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg

Nedsättning av koldioxidskatt

Lätt brännolja vid kombinerad produktion

 • 1.1.–30.6.2018 nedsättning är 8,27 cent/l
 • 1.7.–31.12. 2018  nedsättning är 4,88 cent/l

Flytgas vid kombinerad produktion:

 • 1.1.– 30.6.2018  nedsättning är 9,37 cent/kg
 • 1.7.– 31.12.2018  nedsättning är 9,37 cent/kg

Nedsättning av energiinnehållsskatt

Lätt brännolja vid kombinerad produktion:

 • 1.1.–30.6.2019 nedsättning är 7,90 cent/l
 • 1.7.–31.12. 2019 nedsättning är 8,23 cent/l
 • 1.1. – 30.6.2020 nedsättning är 7,83 cent/l
 • 1.7. – 31.12.2020 nedsättning är 8,03 cent/l
 • 1.1. – 30.6.2021 återbäringsbeloppet är 7,56 cent/l
 • 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l

Flytgas vid kombinerad produktion:

 • 1.1.– 30.6.2019 nedsättning är 9,81 cent/kg
 • 1.7.– 31.12.2019 nedsättning är 9,81 cent/kg
 • 1.1. – 30.6.2020 nedsättning är 9,81 cent/kg
 • 1.7.– 31.12.2020 nedsättning är 9,81 cent/kg
 • 1.1. – 30.6.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/l
 • 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/l

Om den som ansöker om återbäring inte kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för det anskaffade bränslets sammansättning, används de genomsnittliga värdena för konsumtion som Skatteförvaltningen räknat ut för perioderna januari–juni och juli–december. Värdena publiceras alltid i början av augusti och februari och de tillämpas under varje period på skatteåterbäringar för bränslen som frisläppts för konsumtion. Om bränslet inte motsvarar kraven enligt kvalitetsförordningen är återbäringsbeloppet följande:

 • för motorbensin, etanol, en blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt
  som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22;
  35,98 cent/liter,
 • för dieselolja, biodieselolja, en blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en
  produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp
  49; 22,00 cent/liter,
 • för lätt brännolja, biobrännolja, en blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för
  en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt
  produktgrupp 64; 10,68 cent/liter,
 • för flytgas, bioflytgas, en blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som
  ersätter den skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113; 13,40cent/kilogram.
Produktgrupp nr cent/l
Motorbensin 22 35,98
Dieselolja 49 22,00
Lätt brännolja 64 10,68
Flytgas, bioflytgas 113 13,40
Sidan har senast uppdaterats 7.3.2023