Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sökande av ändring i beskattningen

Det är möjligt att söka ändring i Skatteförvaltningens, skatterättelsenämndens eller förvaltningsdomstolens beslut och avgöranden.

Du kan söka ändring i Skatteförvaltningens beslut genom att framställa en skriftlig begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Tidsfristerna för ändringssökande och andra nödvändiga uppgifter ser du i den anvisning för ändringssökande som du får som bilaga till beskattningsbeslutet.

Du kan söka ändring i ett förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelat direkt hos förvaltningsdomstolen.

Skatterättelsenämndens beslut får överklagas genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Anvisningar för olika skatteslag

Sidan har senast uppdaterats 6.3.2024