Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Som arbetsgivare

Tänker du anställa arbetskraft eller betala arbetsersättning? Kontrollera vad du ska ta hand om som arbetsgivare.

Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Se anvisningarna för anmälan av löner och arbetsgivarprestationer. Arbetsgivarprestationerna kan betalas i MinSkatt.

När du anställer en arbetstagare eller betalar arbetsersättning

Kontrollera vilka arbetsgivarskyldigheter du ska sköta när du anställer en arbetstagare eller betalar arbetsersättning.

Löneräknare

Med hjälp av löneräknaren i Palkka.fi kan du uppskatta lönebikostnader samt den lön som ska betalas ut till arbetstagaren.

 

Arbetsgivarregistret

Anmäl ditt företag som en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om du regelbundet betalar lön till minst två eller samtidigt till minst sex löntagare.

 

Hushåll som arbetsgivare

Om du exempelvis köper renoveringstjänster från ett företag eller anställer en barnskötare ska du som arbetsgivare sköta dina arbetsgivarskyldigheter.

När du anställer en arbetstagare från utlandet

När arbetstagaren kommer från utlandet för att arbeta i Finland inverkar längden av vistelsetiden i Finland på beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag.

Rekrytering av arbetstagare (Suomi.fi)

Behöver du information om andra frågor än om beskattningen? Bekanta dig med guiden Rekrytering av arbetstagare på webbplatsen Suomi.fi.

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2021