Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sporadiskt skattskyldig: så här sköter du punktskatterna, förhandsanmälan och säkerheten av engångsnatur

Om du i punktbeskattningen är sporadiskt skattskyldig lämna skattedeklarationen senast den 12:e i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. Skatteperioden är alltid en kalendermånad. 

En skattedeklaration ska endast lämnas om det har förekommit punktskattepliktig verksamhet under skatteperioden.

Exempel: Den som importerat läskedrycker sporadiskt lämnar en skattedeklaration om de under skatteperioden 1/2024 mottagna produkterna och betalar punktskatterna 12.2.2024.

Sporadiskt skattskyldiga ska lämna en förhandsanmälan om nationellt punktskattepliktiga produkter och om det gäller produkter som omfattas av punktskatter som harmoniserats inom EU ska också en säkerhet av engångsnatur som motsvarar punktskatten betalas.

Vad är punktskatt?

Förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur.

Gör så här:

1

Lämna en förhandsanmälan och ställ en säkerhet av engångsnatur vid behov

Lämna en förhandsanmälan om varupartiet i MinSkatt.

Om det är fråga om kationellt punktskattepliktiga produkter, får du ett punktskattenummer på basis av en förhandsanmälan som du lämnat.

ELLER:

Om det är fråga om produkter som omfattas av punktskatter som harmoniserats inom EU, ska du lämna en förhandsanmälan och ställa en säkerhet av engångsnatur.

Lämna en förhandsanmälan om varupartiet och ställ en säkerhet i MinSkatt.

Obs! När punktskattesäkerheten av engångsnatur betalas är det viktigt att använda det specifika referensnumret för säkerheten av engångsnatur.

Gå till MinSkatt

När Skatteförvaltningen har behandlat förhandsanmälan syns säkerhetens belopp och Skatteförvaltningens kontonummer i MinSkatt. När du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Betalningsdagen är alltid den innevarande dagen som inte går att ändra.

När vi har tagit emot säkerheten fastställer vi ett punktskattenummer. Vid behov kan du skicka punktskattenumret till avsändaren.

2

Deklarera och betala punktskatterna

Lämna skattedeklarationen och betala punktskatterna senast den 12:e i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan du deklarera och betala skatten följande vardag.

Deklarera och betala punktskatterna i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Punktskatter är skatter som ska betalas på eget initiativ. Därför får du inte en separat giroblankett för betalningen.

Om du betalar skatten t.ex. direkt i nätbanken, hämta kontonumret och referensnumret från MinSkatt eller skattesammandraget.

Om du betalar i MinSkatt finns uppgifterna färdigt ifyllda på betalningsunderlaget, dvs.

  • referensnumret
  • kontonumret
  • betalningsdagen (är alltid den innevarande dagen som du inte kan ändra)
  • beloppet som ska betalas. Skattebeloppet räknas utgående från de punktskattedeklarationer och andra anmälningar och deklarationer om skatter på eget initiativ som du lämnat. Beloppet består av saldot för innevarande dag inklusive alla skatter på eget initiativ. I saldot ingår eventuell dröjsmålsränta. Vid behov kan du ändra summan.

Du får använda pappersblanketter endast av särskilda skäl, till exempel om det är omöjligt att deklarera elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder.

Blankettanvisning: förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur i MinSkatt eller på en pappersblankett

Anvisningar för ifyllning av punktskattedeklarationen

Så här fyller du i punktskattedeklarationen i MinSkatt eller på en pappersblankett

Vanliga frågor:

Rätta ett fel i skattedeklarationen genom att lämna en ny ersättande deklaration för samma skatteperiod. Om du gör det inom 45 dagar från den ursprungliga förfallodagen påförs ingen förseningsavgift. 

Observera att du inte får ett separat beslut om rättelse av punktskattedeklarationen.

Hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen?

Punktskattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser och skattefri användning per produktgrupp. Produktantalet måste anges med två decimalers noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Decimaler anges dock inte i fråga om tobaksprodukter, avfall, gruvmineraler eller stenkol.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2024