Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatterepresentant i punktbeskattning

En skatterepresentant är en i Finland bosatt person eller ett företag med säte i Finland som en distansförsäljare utsett och Skatteförvaltningen godkänt som distansförsäljarens representant i Finland. Skatterepresentanten deklarerar och betalar punktskatterna på distansförsäljarens vägnar för de produkter som distansförsäljaren säljer till mottagare i Finland.

Distansförsäljaren är skattskyldig. Om distansförsäljaren har en skatterepresentant är denne skattskyldig i stället för distansförsäljaren.

En skatterepresentant behöver ett tillstånd av Skatteförvaltningen att bedriva sin verksamhet.

Hur ansöker man om tillstånd?

Fyll i en ansökan om tillstånd i MinSkatt. Tillståndshandläggningen tar i allmänhet flera månader.
Tillståndet är avgiftsbelagt.

Ansök om tillstånd i MinSkatt

Förutsättningar för att bevilja tillstånd

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd till de sökanden som har skött sina skatterelaterade skyldigheter utan försummelser och ställt en säkerhet för tillståndet. Tillståndet ska vara giltigt medan företaget bedriver punktskattepliktig verksamhet.

Tillståndet beviljas inte om sökanden

  • har ett näringsförbud
  • är ett samfund eller en sammanslutning där en person i ledningen har ett näringsförbud
  • väsentligt försummat sina skyldigheter i bokföringen eller beskattningen eller på grund av sina tidigare försummelser kan antas försumma sina skyldigheter
  • har försatts i konkurs.

Sökanden ska ha uppnått myndighetsålder och hens handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Valvira för att få de tillstånd som alkohollagstiftningen kräver.

Tillstånd att verka som skatterepresentant kan beviljas en person som har blivit utsedd av en distansförsäljare av punktskattepliktiga produkter i ett annat EU-land att agera på sina vägnar och som Skatteförvaltningen har godkänt. Skatterepresentanten är skattskyldig för de produkter som distansförsäljaren säljer till Finland.

Tillstånd kan endast beviljas personer som bor i Finland eller företag eller näringsidkare som är verksamma i Finland.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021