Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Registrerad mottagare i punktbeskattningen

En registrerad mottagare är ett företag som i sin förvärvsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter i systemet för uppskovsförfarande från ett annat EU-land eller från en importplats i Finland.

Registrerade mottagare får endast ta emot punktskattepliktiga produkter inom ramen för uppskovsförfarandet. Registrerade mottagare får alltså inte lagra produkter eller vidarebefordra dem inom ramen för uppskovsförfarandet.

Registrerade mottagare behöver ett tillstånd från Skatteförvaltningen. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Allmänna förutsättningar för tillståndet 

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd till de sökanden som har skött sina skatterelaterade skyldigheter utan försummelser och ställt en säkerhet för tillståndet. Tillståndet ska vara giltigt medan företaget bedriver punktskattepliktig verksamhet.

Tillståndet beviljas inte om sökanden

  • har ett näringsförbud
  • är ett samfund eller en sammanslutning där en person i ledningen har ett näringsförbud
  • väsentligt försummat sina skyldigheter i bokföringen eller beskattningen eller på grund av sina tidigare försummelser kan antas försumma sina skyldigheter
  • har försatts i konkurs.

Sökanden ska ha uppnått myndighetsålder och hens handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Valvira för att få de tillstånd som alkohollagstiftningen kräver.

Hur ansöker man om tillstånd?

Du kan ansöka om tillstånd i MinSkatt. Handläggningen av tillståndsansökan tar i allmänhet flera månader.

Ansök om tillstånd i MinSkatt

Mer information

Direkt leverans

Hur gör man en punktskattedeklaration och betalar punktskatt?

Punktbeskattning – produkter som fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2022