Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattetabeller för elström, naturgas, biogas, bränntorv och tallolja

Fr.o.m 1.1.2023 

Skattetabell 1

Produkt Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1 71,45 147,81 1,18 220,44
Naturgas, euro/MWh1) 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas,euro/MWh1) 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas R,euro/MWh2) 6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biogas T,euro/MWh3) 7 10,33 0,00 0,084 10,414
Biogas H,euro/MWh1) 8 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas H R,euro/MWh4) 9 1,20 6,47 0,084 7,754
Biogas H T,euro/MWh5) 10 1,20 0,00 0,084 1,284
1) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, är 21,062 euro/MWh.
2) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 15,227 euro/MWh 
3) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 9,392 euro/MWh 
4) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 6,993 euro/MWh 
5) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 1,158 euro/MWh 

Skattetabell 2

Produkt

Produkt-
grupp

Energi-
skatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh – skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
Elström cent/kWh – skatteklass II 2 0,05 0,013 0,063
Tallolja cent/kg 3 30,54 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4 5,70 0,00 5,70

Skattetabell 3 Kombinerad produktion av el och värme

Produkt Produkt-
grupp
Energiskatt Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Naturgas, euro/MWh 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Tallolja cent/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biogas H euro/MWh 1) 8a 0,00 2,70 12,94  0,084 15,724
Biogas H R euro/MWh 2) 9a 0,00 1,20 6,47  0,084 7,754
Biogas H T euro/MWh 3) 10a 0,00 1,20 0,00  0,084 1,284
1) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, är 14,181 euro/MWh.
2) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 6,993 euro/MWh 
3) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 1,158 euro/MWh 

Fr.o.m 1.1.2022 

Skattetabell 1

Produkt Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1 71,45 147,81 1,18 220,44
Naturgas, euro/MWh1) 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas,euro/MWh1) 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas R,euro/MWh2) 6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biogas T,euro/MWh3) 7 10,33 0,00 0,084 10,414
1) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, är 21,062 euro/MWh.
2) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 15,227 euro/MWh 
3) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 9,392 euro/MWh 

Skattetabell 2

Produkt

Produkt-
grupp

Energi-
skatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh – skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
Elström cent/kWh – skatteklass II 2 0,05 0,013 0,063
Tallolja cent/kg 3 30,54 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4 5,70 0,00 5,70

Skattetabell 3 Kombinerad produktion av el och värme

Produkt Produkt-
grupp
Energiskatt Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Naturgas, euro/MWh 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Tallolja cent/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biogas euro/MWh 1) 5a 0,00 2,70 12,94  0,084 15,724
Biogas T euro/MWh 2) 6a 0,00 2,70 6,47  0,084 9,254
Biogas R euro/MWh 3) 7a 0,00 2,70 0,00  0,084 2,784

 

Fr.o.m 1.1.2021

Skattetabell 1

Produkt Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1 71,45 147,81 1,18 220,44
Naturgas, euro/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354

Skattetabell 2

Produkt

Produkt-
grupp

Energi-
skatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh – skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
Elström cent/kWh – skatteklass II 2 0,05 0,013 0,063
Tallolja cent/kg 3 30,54 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4 5,70 0,00 5,70

Skattetabell 3 Kombinerad produktion av el och värme

Produkt Produkt-
grupp
Energiskatt Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Naturgas, euro/MWh 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Tallolja cent/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70

 

Fr.o.m 1.1.2019 - 31.12.2020

Skattetabell 1

Produkt Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt
Koldioxid-
skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, 
fasta bränslen av stenkol euro/t
1 52,77 147,81 1,18 201,76
Naturgas, euro/MWh 2 7,63 12,94 0,084 20,654

 Skattetabell 2

Produkt

Produkt-
grupp

Energi-
skatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh – skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
Elström cent/kWh – skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 27,51 0 27,51
Bränntorv euro/MWh 4 3,00 0 3,00

1.1.2018 - 31.12.2018

Skattetabell 1

Produkt Produkt
-grupp
Energiinnehålls
-skatt
Koldioxid
-skatt
Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er,
fasta bränslen av stenkol euro/t
1 53,13 149,56 1,18 203,87
Naturgas, euro/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864

 Skattetabell 2

Produkt

Produkt-
grupp

Energi-
skatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt

Elström cent/kWh – skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
Elström cent/kWh – skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 28,92 0 28,92
Bränntorv euro/MWh 4 1,90 0 1,90
Sidan har senast uppdaterats 29.12.2022