Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tabell över acciser på alkohol- och alkoholdrycker

1.1.2022–31.12.2023

Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl    
— över 0,5 men högst 3,5 11. 28,35 cent/centiliter etylalkohol
— över 3,5 12. 38,05 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker    
— över 1,2 men högst 2,8 21. 36 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 198 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 287 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 421 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner    
— över 15 men högst 18 25. 421 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter    
— över 1,2 men högst 15 31. 501 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 771 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol    
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:    
— över 1,2 men högst 2,8 41. 30,90 cent/centiliter av etylalkohol
— över 2,8 45. 50,35 cent/centiliter av etylalkohol
Andra    
  46. 50,35 cent/centiliter etylalkohol

1.1.2024–

Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl    
— över 0,5 men högst 3,5 11. 28,35 cent/centiliter etylalkohol
— över 3,5 12. 36,20 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker    
— över 1,2 men högst 2,8 21. 36 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 198 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 308 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 456 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner    
— över 15 men högst 18 25. 456 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter    
— över 1,2 men högst 15 31. 568 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 863 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol    
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:    
— över 1,2 men högst 2,8 41. 30,90 cent/centiliter av etylalkohol
— över 2,8 45. 54,80 cent/centiliter av etylalkohol
Andra    
  46. 54,80 cent/centiliter etylalkohol

Läs mer:

Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2023