Förskottsskatt – företagskunder

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten.

Ändra eller ansök i MinSkatt

Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt

Obs.

Du kan ansöka om en ny förskottsskatt eller ändring i förskottsskatten under ända till dess att beskattningen slutförs.

Ändringen av indelningen i förvärvskällor för samfund kan påverka förskottsskatterna för skatteåret 2020

Ändring av förskottsskatten

Om du har betalat för lite eller för mycket i förskottsskatt, ska du ansöka om ändring av förskottsskatten i MinSkatt.

Tilläggsförskott

Efter utgången av skatteåret: Om du inte har betalat tillräckligt i förskottsskatt under skatteåret, ska du ansöka om tilläggsförskott.

Betalning

När och hur ska man betala förskottsskatt? Vad händer om betalningen försenas?

Fastställande av förskottsskatt

Vad baserar sig förskottsskattebeloppet på?

Nedläggning av verksamhet

Ska du lägga ned eller avbryta din företagsverksamhet? Ansök om ändring av förskottsskatten.

Nya företag

Ska du inleda företagsverksamhet? Läs våra anvisningar för nya företagare.

Vad är förskottsskatt?

Företag och organisationer betalar i allmänhet förskottsskatt på sitt resultat. Resultatet består av skillnaden mellan företagets inkomster och utgifter. Aktiebolag kan exempelvis i beskattningen dra av lönekostnaderna för sina arbetstagare. Dessa kostnader minskar alltså på den beskattningsbara inkomsten som förskottsskatt betalas på.

Vilken inkomst ska man betala förskottsskatt på?

Företag och organisationer betalar förskottsskatt på resultatet av sin verksamhet. Sådan verksamhet är

  • näringsverksamhet
  • jordbruk
  • annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrning och försäljning av egendom (vinst från överlåtelse av egendom).

Hur hör förskottsuppbördsregistret ihop med förskottsskatt?

När ett företag har införts i förskottsuppbördsregistret betalar företaget själv förskottsskatt och prestationsutbetalaren behöver inte verkställa förskottsinnehållning på betalningen.

Obs! Ett nytt företag ska separat ansöka om förskottsskatt även om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret.