Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tobaksskatt – för vilka produkter ska skatt betalas och hur mycket?

Tobaksprodukternas tillverkare och importörer ska betala tobaksskatt för produkter som tillverkas i Finland eller tas emot från andra EU-länder eller områden utanför EU. Skatt ska betalas när produkterna importeras till Finland eller frisläpps för konsumtion från det så kallade uppskovsförfarandet

När tobaksprodukter frisläpps för konsumtion i Finland ska detaljhandelsförpackningen förses med detaljhandelspriset. Priset påverkar tobaksskattebeloppet.

Skattepliktiga produkter

Skattepliktiga produkter är

 • cigaretter
 • cigarrer och cigariller, även då de delvis har tillverkats av annat än tobak
 • pip- och cigarettobak
 • finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter, s.k. rulltobak
 • produkter som kan jämställas med cigaretter eller pip- eller cigarettobak och som helt eller delvis är tillverkade av annat än tobak
 • cigarettpapper
 • andra produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak och som är avsedda att rökas, sniffas, sugas på eller tuggas
 • sådan obearbetad råtobak i detaljhandeln som säljs direkt till konsumenterna
 • vätskor för elektroniska cigaretter (nikotinhaltiga och nikotinfria).
 • tobaksprodukter avsedda för upphettning

Tobaksskattens storlek

Tobaksskatten fastställs enligt tabellen över punktskatt på tobak. 

 • Skatt betalas på basis av produktens detaljhandelspris.
 • Skatt betalas därutöver som skatt per enhet för cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak samt för finskuren tobak som rullas till cigaretter.
 • Skattebeloppet för cigaretter, cigarrer och cigariller samt för finskuren tobak som rullas till cigaretter är dock alltid minst minimiskatten enligt skattetabellen.
 • Skatten på vätskor för elektroniska cigaretter betalas endast som en skatt per enhet.
 • Skatten på andra produkter som innehåller tobak och på cigarettpapper betalas enligt detaljhandelspriset.

Tobaksskattebeloppet och skattetabellen 

Exempel

Företaget för in 25 kg piptobak till Finland 1.7.2022. Detaljhandelspris är 10 000 euro. Enhetsbaserad skatt: 25 kg x 91,50 euro/kg = 2287,50 euro. Skatt som baserar sig på detaljförsäljningspriset: 10 000 euro x 0,48 = 4 800,00 euro. Skattebeloppet är sammanlagt 7 087,50 euro.

Begrepp

 • detaljhandelspris: det pris för vilket ett företag säljer produkten till sina kunder i Finland och som inkluderar alla pristillägg och skatter. Företaget kan fritt bestämma detaljhandelspriset.
 • skatt per enhet: den del av skatten som beräknas på produkten enligt antal, kilogram eller milliliter.
 • värdebaserad skatt: den del av skatten som har detaljhandelspriset som grund.
 • minimiskatt: skattebeloppet som betalas för cigaretter, cigarrer och cigariller samt för finskuren tobak som rullas till cigaretter är alltid minst minimiskatten enligt skattetabellen.

Skattefria produkter

Du behöver inte betala punktskatt för exempelvis dessa produkter:

 • tobaksprodukter som används till att tillverka tobaksprodukter
 • tobaksprodukter som har överlåtits som prover till myndigheterna
 • andra produkter som innehåller tobak samt cigarettpapper som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom EU-området än i Finland. 
 • överlåts för något annat skattefritt ändamål, t.ex.till diplomaten

Punktskatt behöver inte betalas när produkter

 • flyttas under ett uppskovsförfarande 
 • hänförs till tullagrings- eller exportförfarandet
 • är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik (s.k. proviantering, dvs. fartygsleverans)
 • överlåts till diplomater, konsuler och internationella organisationer på basis av diplomatiska förbindelser (s.k. diplomatförsäljning).

Hur ska skatten betalas?

Du kan lämna in en förhandsanmälan och betala punktskatt i MinSkatt.

Så här deklarerar och betalar du punktskatterna på tobak 

Läs mer om förhandsanmälan

Gå till MinSkatt

Vätskor för elektroniska cigaretter är skattepliktiga

Man ska betala tobaksskatt på vätskor för elektroniska cigaretter. Skatt betalas på produkter som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter antingen som sådana eller som en blandning med andra vätskor.

Skatt betalas på nikotinhaltiga och nikotinfria färdigvätskor, basvätskor (exempelvis propylenglykol och vegetabiliskt glycerin eller en kombination av dessa) samt smakvätskor.

Skatt ska betalas på de nikotinfria bas- och smakvätskorna om de är avsedda att användas som vätskor i elektroniska cigaretter.

Tobaksskatten fastställs enligt tabellen över punktskatt på tobak. På vätskorna för elektroniska cigaretter betalas 0,30 euro/milliliter i skatt.

Förhandsanmälan ska också lämnas om vätskor för elektroniska cigaretter och cigarettpapper

En förhandsanmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen om import av produkter som omfattas av nationella punktskatter och som frisläppts för konsumtion i en annan EU-medlemsstat. Skyldigheten gäller t.ex. tillfällig import eller mottagning av cigarettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter.

Du kan lämna in en förhandsanmälan och betala punktskatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Läs mer om förhandsanmälan

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2022