Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Registreringsskyldiga i punktbeskattningen

Lämna en tillståndsansökan eller registrera dig som punktskattepliktig i MinSkatt. Också en ansökan om ändringar i och avslutningar av tillstånd och registreringar ska göras i MinSkatt. Läs mer om tillstånd relaterade till punktbeskattning.

Tjänsten EMCS överfördes till MinSkatt 13.2.2023. 

En del aktörer ska endast lämna en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Och en del ska efter registreringen också lämna en skattedeklaration för varje skatteperiod.

Följande aktörer ska lämna en registreringsanmälan och därefter skattedeklarationer:

 • innehavare av ett naturgasnätverk
 • tillverkare av biobrännolja
 • biogasproducenter
 • småskaliga biogasproducenter
 • användare av torv
 • småanvändare av torv
 • användare av  tallolja
 • innehavare av elnät
 • elproducenter
 • småskaliga elproducenter
 • huvudmän för avstjälpningsplatser
 • de mottagare av statligt stöd som använder stenkol, naturgas, brännolja, biobrännolja, flytgas, bioflytgas eller tung brännolja vid kombinerad produktion av el och värme.

De aktörer som använder naturgas eller biogas för ett skattefritt ändamål kan registrera sig som registrerade användare av gas. Också en distributionsnätsinnehavare kan registrera sig som skattskyldig och få ett skattefritt distributionsnät för gas på samma sätt som ett överföringsnät. Registreringen är dock inte obligatorisk.Granska när du ska lämna skattedeklarationerna:

Så här lämnar du en skattedeklaration

Skatteperioder, deklarationsdagar och betalningsdagar

Följande aktörer ska lämna en registreringsanmälan, men ingen skattedeklaration:

 • småproducenter av dryckesförpackningar
 • småproducenter av läskedrycker
  • Efter registreringen ska småproducenter före utgången av februari varje år ge en uppskattning av sin årliga produktionsmängd.
 • de mottagare av statligt stöd som använder stenkol, naturgas, brännolja, biobrännolja, flytgas, bioflytgas eller tung brännolja vid kombinerad produktion av el och värme.

Om företagets verksamhet är regelbunden kan det registrera sig som en certifierad mottagare eller avsändare. Efter registreringen ska den certifierade mottagaren lämna en månatlig skattedeklaration. En certifierad avsändare behöver inte lämna en skattedeklaration.

Läs mer: 

Så här registrerar du dig inom punktbeskattningen

Så här gör du en registreringsanmälan inom punktbeskattningen i MinSkatt

EMCS-systemet

Registrering som certifierad mottagare eller avsändare i EMCS-systemet

Tillfälligt registrerad mottagare

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022