Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastighetsskatt – samfund och samfällda förmåner

Fastighetsbeskattningsbesluten skickas ut i mars.

Organisationer får i fortsättningen endast ett fastighetsbeskattningsbeslut även om de äger fastigheter i flera olika kommuner. Tidigare fick företagen och organisationerna fastighetsbeskattningsbesluten separat från varje kommun i vilken fastigheten ligger.

Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet

1. KONTROLLERA UPPGIFTERNA

Kontrollera uppgifterna i beslutet. Om de stämmer behöver du inte göra någonting.

Om antalet sidor i fastighetsbeskattningsbeslutet överskrider 200 får samfund s.k. komprimerade fastighetsbeskattningsbeslut. Ett komprimerat fastighetsbeskattningsbeslut innehåller:

  • en komprimerad fastighetsbeskattningsuträkning (fastighetsbeteckningen och fastighetsskatteandelen angivna)
  • fastighetsskattebeloppet
  • fastighetsbeskattningens slutdatum
  • förfallodagarna för fastighetsskatten.

2. KORRIGERA UPPGIFTERNA OM DET BEHÖVS

Om det finns någonting att korrigera i uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet eller om uppgifter saknas ska ändringarna anmälas i MinSkatt senast 30.4.2024. Samfund får inte längre lämna fastighetsuppgifter på pappersblanketter.

3. Betala fastighetsskatten senast på förfallodagen

För merparten av samfunden infaller förfallodagarna för fastighetsskatten 8.7.2024 och 6.9.2024. Förfallodagarna framgår av fastighetsbeskattningsbeslutet. Om du korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutet kan förfallodagarna för fastighetsskatten skjutas upp.

Obs! När du betalar fastighetskatten ska du komma ihåg att använda det referensnummer för fastighetsskatt som anges i ditt fastighetsbeskattningsbeslut.

Anvisningar för användning av MinSkatt

Du kan ladda ner fastighetsuppgifterna som en csv-fil i MinSkatt. Du kan ladda ner CSV-filen från kunduppgifterna när fastighetsbeskattningsbeslutet finns i MinSkatt:

  • På ingångssidan i MinSkatt i punkten Fastighetsskatt ska du välja länken Visa uppgifter om alla skatteår.
  • Välj sedan länken Ladda ned fastighetsuppgifter som en CSV-fil till höger på sidan som öppnas.

Om fastighetsantalet är över 500 i minst två olika kommuner kan du deklarera snabbare genom att i MinSkatt enligt kommun begränsa antalet fastigheter som ska deklareras. Om du har valt flera kommuner eller alla kommunerna, kan användningen av MinSkatt bli långsam.

Du kan lämna flera fastighetsskattedeklarationer under en och samma dag. Exempelvis kan olika ombud deklarera snabbare genom att lämna olika kommuners eller fastigheters uppgifter samtidigt. Det går alltså att lämna flera deklarationer under en och samma dag.

Välj den kommun i vilken de fastigheter är belägna vilkas uppgifter du vill kontrollera. När du har valt kommunen visas i deklarationen enbart uppgifterna om de fastigheter som finns i den kommun du valt. Du kan kontrollera sådana fastigheters uppgifter som finns i någon annan kommun genom att börja fylla i en ny deklaration. 

För att sköta skatteärenden behövs en fullmakt. Läs mer om fullmakter och om att ge fullmakt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024