Skatter på eget initiativ

Med skatter på eget initiativ avses de skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. 

Skatteförvaltningens konto i OP togs ur bruk den 30 november 2020. Därefter lönar det sig inte längre att betala in skatter på Skatteförvaltningens OP-konto.

Läs mer: Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020

Anvisningar för deklaration och betalning

Du kan deklarera och betala skatter på eget initiativ (till exempel moms och punktskatter) i MinSkatt. Om du betalar skatten på något annat sätt, till exempel direkt i nätbanken, hämta kontonumret och referensnumret från MinSkatt eller skattesammandraget.

Förfallodagen för betalning av skatter på eget initiativ är den 12:e i varje månad. Om förfallodagen infaller på en lördag eller på en helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag.

Gå till MinSkatt

Läs närmare deklarationsanvisningar:

Du kan använda en pappersblankett endast om det finns särskilda skäl – till exempel om det är omöjligt att lämna anmälan elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder. Länken till blanketten finns nere på sidan.

Betalningsanvisningar

Skatteförvaltningen skickar inga separata giroblanketter för betalningen av skatter på eget initiativ.

När du betalar i MinSkatt är det i betalningsunderlaget för nätbetalningen färdigt infört

  • referensnummer
  • kontonummer
  • beloppet för betalningen (saldot samt räntorna för den innevarande dagen men du kan också ändra beloppet)
  • betalningsdagen (alltid den innevarande dagen som inte kan ändras).

Betalningen syns i MinSkatt inom 1–2 vardagar från betalningen.

Vanliga frågor

Använd referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalning av skatter på eget initiativ. Med hjälp av referensnumret riktas dina betalningar till rätta skatter och till rätt utbetalare.

Använd referensnumrets RF-format då du betalar. Skriv alltså referensnumret i sin helhet, också bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Om du lämnar uppgifterna för sent måste du betala en förseningsavgift.

Om du betalar skatt först efter förfallodagen måste du utöver skatt också betala dröjsmålsränta. Räntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen. År 2021 är dröjsmålsräntan 7 %. 

Kontrollera beloppet som ska betalas och dröjsmålsräntan på betalningsdagen i MinSkatt

För beräkning av dröjsmålsränta kan du använda även ränteräknaren.  

Om du inte kan betala skatten i tid  kan du ansöka om ett betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Du kan även betala prestationer på förhand med referensen för skatter på eget initiativ. Betalningen används dock för skatter på eget initiativ först på förfallodagen för skatten. Om du betalar skatter på eget initiativ före förfallodagen ackumuleras det krediteringsränta för det belopp som du betalat. Krediteringsräntan räknas från dagen efter inbetalningsdagen till förfallodagen för skatterna. Räntan för år 2021 är 0,5 %.

Observera att om du har andra förfallna skatter, alla betalningar som du gjort används för att täcka dem i slutet av månaden. Om du har skatter på eget initiativ i utsökning och den nya skatten ännu inte har förfallit till betalning används betalningen till de skatter som är i utsökning. Betala då nya skatter på eget initiativ först på deras förfallodag.