Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Direkt leverans

En godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare kan registrera sig som användare av direkt leverans. Rätt till direkt leverans betyder att ett företag kan ta emot punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller i en registrerad mottagares lokaler.

Direkt leverans kan användas om produkterna har avsänts

  • från ett skatteupplag i en annan medlemsstat
  • från en importplats i en annan medlemsstat
  • från en importplats i Finland.

Produkterna kan då levereras direkt till kundens verksamhetsställe i Finland.

OBS! Direkt leverans kan inte användas när produkter levereras till ett skatteupplag.

Registrera dig som användare av direkt leverans

Innan produkter kan tas emot på en plats för direkt leverans ska den godkända upplagshavaren eller den registrerade mottagaren registrera sig som användare av direkt leverans. Skatteförvaltningen kan dock av övervakningsskäl begränsa eller förbjuda direkt leverans.

Du kan registrera dig som användare av direkt leverans i MinSkatt samtidigt som du ansöker om tillstånd för godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare. Du kan också registrera dig separat senare. Du får en bekräftelse på registrering av rätten i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Punktskatter ska betalas och en mottagningsrapport lämnas 

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska betala punktskatter på de produkter som tagits emot i Finland genom direkt leverans. Hen ska dessutom i EMCS-systemet lämna in en mottagningsrapport över produkter som omfattas av punktskatter som harmoniserats inom EU. Produkter som omfattas av punktskatt som harmoniserats inom EU är

  • tobak
  • alkohol
  • flytande bränslen.

Exempel: En godkänd upplagshavare har registrerat sig hos Skatteförvaltningen som användare av direkt leverans. Den godkända upplagshavaren skaffar alkoholdrycker från Tyskland. Alkoholdryckerna levereras i EMCS-systemet från ett skatteupplag i Tyskland direkt till verksamhetsstället för upplagshavarens kund.

Den godkända upplagshavaren lämnar en mottagningsrapport i EMCS-systemet. Dessutom deklarerar hen med en alkoholskattedeklaration för regelbundet skattskyldiga de alkoholdrycker som kunden har tagit emot i sitt verksamhetsställe.

Exempel: En registrerad mottagare har registrerat sig hos Skatteförvaltningen som användare av direkt leverans. Den registrerade mottagaren skaffar läskedrycker från Ryssland. Läskedryckerna övergår till fri omsättning i Finland. Läskedryckerna levereras från importplatsen direkt till verksamhetsstället för den registrerade mottagarens kund. Den registrerade mottagaren deklarerar som regelbundet skattskyldig de läskedrycker som tagits emot i verksamhetsstället för denna kund.   

Direkt leverans avser inte leveranser inom Finland

Direkt leverans avser inte leveranser av produkter inom Finland. Direkt leverans avser endast flyttningar från ett land utanför EU eller från EU till Finland.

Exempel: En godkänd upplagshavare levererar alkoholdrycker från ett skatteupplag i Finland till sin kunds restaurang i Finland. I en sådan situation har dryckerna frisläppts för konsumtion genast när de lämnat skatteupplaget. Den godkända upplagshavaren deklarerar de alkoholdrycker som frisläppts för konsumtion till Skatteförvaltningen med en alkoholskattedeklaration för regelbundet skattskyldiga. Det är alltså inte fråga om direkt leverans eftersom alkoholdryckerna inte har levererats från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlemsstat eller i Finland.

Exempel: En godkänd upplagshavare skaffar läskedrycker från Italien. Läskedryckerna levereras från Italien direkt till skatteupplaget för den godkända upplagshavarens kund. Den kund till vars skatteupplag läskedryckerna levereras, deklarerar läskedryckerna som regelbundet skattskyldig då hen frisläpper läskedryckerna från sitt skatteupplag för konsumtion. Det är alltså inte fråga om direkt leverans eftersom läskedryckerna tas emot i skatteupplaget.

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2023