Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Uppskovsförfarandet i punktbeskattningen

Punktskattepliktiga produkter kan lagras och flyttas mellan EU-medlemsstater under ett skatteuppskovsförfarande. Punktskatten på produkterna betalas först när produkterna frisläpps för konsumtion från förfarandet. Skatt betalas till den medlemsstat där produkterna konsumeras. Om produkter flyttas till områden utanför EU behöver ingen punktskatt betalas på dem.

Skatteuppskovsförfarandet kan tillämpas på punktskattepliktiga produkter när dessa

  • tillverkas
  • bearbetas
  • lagras
  • flyttas 

Punktskattetillstånd behövs

Produkter kan flyttas under ett skatteuppskovsförfarande endast mellan sådana företag som har ett punktskattetillstånd. Tillståndet behövs förutom för flyttning av produkter även för att kunna tillverka, lagra och bearbeta produkter under ett skatteuppskovsförfarande. Skatteförvaltningen beviljar finländska aktörer tillstånd. För tillståndet ska sökanden ställa en sådan säkerhet hos Skatteförvaltningen som denna fastställer.

Läs mer om punktskattetillstånd.

När produkter som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten flyttas under ett skatteuppskovsförfarande ska ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) upprättas för produkterna i EMCS (Excise Movement and Control System – systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter). Produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten är alkohol, tobaksprodukter och flytande bränslen.

En förutsättning för att använda MinSkatt är att du identifierar dig i tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Läs mer om identifiering:

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Så här hittar du EMCS i MinSkatt:

Om du har använt punktskattefunktionerna i MinSkatt, hittar du EMCS så här:

Ingångssidan i MinSkatt > Egna skatteslag > Inkommande produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) / Utgående produkter som omfattas av punktskatt (EMCS).

Om du inte tidigare har använt punktskattefunktionerna i MinSkatt, hittar du EMCS så här:

Alla skatteslag > Punktskatter > Funktioner som gäller EMCS > e-AD-följedokument för produkter som flyttas under skatteuppskov / e-SAD-följedokument för beskattade produkter

Gå till EMCS

Vem kan använda skatteuppskovsförfarandet?

Följande aktörer kan använda ett skatteuppskovsförfarande:

När ska skatterna betalas?

Skatt på punktskattepliktiga produkter ska betalas till Finland när produkterna frisläpps för konsumtion i Finland. Att frisläppa för konsumtion är exempelvis när en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare tar emot produkter i Finland eller när en godkänd upplagshavare säljer produkter från sitt skatteupplag till detaljhandlare.

Mer information

EMCS (systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter)

Tillstånd inom punktbeskattningen

Registreringsskyldiga

Registreringar i EMCS

Punktbeskattning – produkter som fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade

 

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023