Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pantbaserat retursystem

Förpackningar som hör till ett pantbaserat fungerande retursystem och som är återfyllbara är skattefria.

Med retursystem avses ett sådant pantbaserat system där den skattskyldige, som i regel är en förpackare eller importör av drycker eller en i avfallslagen avsedd producent, ensam eller genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller ett annat därmed jämförbart samarbetsarrangemang ombesörjer återanvändningen eller återvinningen av dryckesförpackningar så att förpackningen fylls på nytt eller används för råvaruåtervinning. En förutsättning för att retursystemet kan godkännas är att en pant betalas för förpackningen.

För att en dryckesförpackning som hör till ett pantbaserat retursystem kan beviljas lagstadgad skattenedsättning eller skattefrihet skall systemet anmälas till producentregistret vid Birkalands NTM-centralen för godkännande. Birkalands NTM-central underrättar Skatteförvaltningen om godkännandena. Anmälan om godkända retursystem på Åland görs till Ålands landskapsregering.

Ansökan till producentregistret (NTM-central)

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017