Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tobaksaccistabell

Punktskatt på tobak betalas enligt skattetabellen som finns som bilaga till lagen om tobaksaccis (punktskatt på tobak). Skattebeloppet baserar sig i allmänhet på detaljhandelspriset. Skatt betalas därutöver som skatt per enhet för cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak, finskuren tobak som rullas till cigaretter och andra rökfria nikotinprodukter i vätskeform.

Skatten som betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller, finskuren tobak som rullas till cigaretter och andra rökfria nikotinprodukter i vätskeform är dock minst minimiskatten enligt skattetabellen.

För vätskor för elektroniska cigaretter, tobaksprodukter avsedda för upphettning och rökfria tobaksprodukter i vätskeform betalas endast skatt per enhet.

Som detaljhandelspris på tobaksprodukter som förts in i landet för annat ändamål än kommersiell försäljning betraktas detaljhandelspriset på motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter i Finland, betraktas som beskattningsvärde på tobaksprodukterna det vägda genomsnittliga detaljhandelspris för produktgruppen som Skatteförvaltningen fastställer.

Som beskattningsvärde på andra produkter som innehåller tobak, betraktas dock det genomsnittliga detaljhandelspris för produktgruppen som Skatteförvaltningen fastställer. Skatteförvaltningen fastställer också beskattningsvärdet på andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform, men endast för år 2024.

Tobaksaccistabeller

Accistabell Tillämpas under tiden 1.1.2024 - 

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 9,43/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 35,36/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 12,58/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 35,36/st. -
-Cigariller 2B 12,58/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 35,36/st. -
Pip- och cigarettobak 3 10,75/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 8,05/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

27,37/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  
Rökfria nikotinprodukter, andra än vätskor 9 10,00/g 10,0
-- Minimiskatt på andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform 9A 14,00/g -
Rökfria nikotinprodukter, vätskor 10 30,00/ml -

Tobaksaccistabeller 2023:

Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2023:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 9,06/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 34,32/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 10,56/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 34,32/st. -
-Cigariller 2B 10,56/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 34,32/st. -
Pip- och cigarettobak 3 9,95/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 7,35/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

25,39/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2023 - 

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 9,43/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 35,36/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 12,58/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 35,36/st. -
-Cigariller 2B 12,58/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 35,36/st. -
Pip- och cigarettobak 3 10,75/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 8,05/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

27,37/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Tobaksaccistabeller 2022:

Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2022:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 8,32/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 32,24/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 6,52/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 32,24/st. -
-Cigariller 2B 6,52/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 32,24/st. -
Pip- och cigarettobak 3 8,35/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 5,95/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

21,43/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2022:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 8,69/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 33,28/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 8,54/st.  34,0

--Minimiaccis på  cigarrer

2A 33,28/st. -
-Cigariller 2B 8,54/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 33,28/st. -
Pip- och cigarettobak 3 9,15/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 6,65/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 23,41/g -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml   
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Tobaksaccistabeller 2021: 

Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2021:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 7,625/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 30,225/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 4,00/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 30,00/st. -
-Cigariller 2B 4,00/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 30,00/st. -
Pip- och cigarettobak 3 7,20/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 5,05/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 18,75/g -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  

Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2021 - 31.12.2021:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 7,95/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 31,20/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 4,50/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 31,00/st. -
-Cigariller 2B 4,50/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 31,00/st. -
Pip- och cigarettobak 3 7,55/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 5,25/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

19,45/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -

Tobaksaccistabeller 2020:

Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. 2020 - 30.6.2020

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 69,75/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 282,75/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,03/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,28/st. -
-Cigariller 2B 0,03/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,28/st. -
Pip- och cigarettobak 3 65,00/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 46,50/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 173,50/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2020

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 73,00/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 292,50/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,035/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,29/st. -
-Cigariller 2B 0,035/st. 34;0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,29/st. -
Pip- och cigarettobak 3 68,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 48,50/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 180,50/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

2018 - 2019

Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. 2018 - 30.6.2018

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 53,75/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 235,50/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,01/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,24/st. -
-Cigariller 2B 0,01/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,24/st. -
Pip- och cigarettobak 3 46,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 36,25/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 143,25/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2018

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 58,00/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 248,00/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,015/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,25/st. -
-Cigariller 2B 0,015/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,25/st. -
Pip- och cigarettobak 3 51,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 39,00/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 151,00/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2019

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 62,25/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 260,50/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,02/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,26/st. -
-Cigariller 2B 0,02/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,26/st. -
Pip- och cigarettobak 3 56,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 41,75/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 158,75/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2019 - 31.12.2019

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 66,50/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 273,00/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,025/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,27/st. -
-Cigariller 2B 0,025/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,27/st. -
Pip- och cigarettobak 3 61,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 44,50/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 166,50/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  -
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  -
Sidan har senast uppdaterats 27.12.2022