Tobaksaccistabell

Punktskatt på tobak (tobaksaccis) ska betalas enligt den accistabell som bifogats till lagen om tobaksaccis. Skatten fastställs på basis av produktens detaljhandelspris. För cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms skatten dessutom som en skatt per enhet. För cigarretter, cigarrer och cigariller samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter ska dock betalas ett skattebelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen. När det gäller vätska för elektroniska cigaretter uppbärs punktskatten på tobak endast i form av skatt per enhet.

Som detaljhandelspris för tobaksprodukter som förts in i landet för annat ändamål än kommersiell försäljning betraktas motsvarande produkters detaljhandelspris i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter, betraktas som tobaksprodukternas beskattningsvärde produktgruppens vägda genomsnittliga detaljhandelspris, som fastställs av Skatteförvaltningen. 

Som beskattningsvärde för andra tobaksprodukter betraktas produktgruppens genomsnittliga detaljhandelspris, som fastställs av Skatteförvaltningen.

Tobaksaccistabeller

Tobaksaccistabeller 2022:

Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2023:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 9,06/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 34,32/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 10,56/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 34,32/st. -
-Cigariller 2B 10,56/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 34,32/st. -
Pip- och cigarettobak 3 9,95/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 7,35/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

25,39/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2023 - 

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 9,43/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 35,36/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 12,58/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 35,36/st. -
-Cigariller 2B 12,58/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 35,36/st. -
Pip- och cigarettobak 3 10,75/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 8,05/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

27,37/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Tobaksaccistabeller 2022:

Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2022:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 8,32/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 32,24/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 6,52/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 32,24/st. -
-Cigariller 2B 6,52/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 32,24/st. -
Pip- och cigarettobak 3 8,35/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 5,95/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

21,43/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2022:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 8,69/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 33,28/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 8,54/st.  34,0

--Minimiaccis på  cigarrer

2A 33,28/st. -
-Cigariller 2B 8,54/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 33,28/st. -
Pip- och cigarettobak 3 9,15/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 6,65/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 23,41/g -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml   
Tobaksprodukter avsedda för upphettning 8 30,00/g  

Tobaksaccistabeller 2021: 

Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2021:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 7,625/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 30,225/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 4,00/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 30,00/st. -
-Cigariller 2B 4,00/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 30,00/st. -
Pip- och cigarettobak 3 7,20/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 5,05/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 18,75/g -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  

Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2021 - 31.12.2021:

Produkt Produktgrupp Cent/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 7,95/st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 31,20/st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 4,50/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 31,00/st. -
-Cigariller 2B 4,50/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 31,00/st. -
Pip- och cigarettobak 3 7,55/g 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 5,25/g 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A

19,45/g

-
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 30,00/ml  -
- Nikotinfri  7A 30,00/ml  -

Tobaksaccistabeller 2020:

Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. 2020 - 30.6.2020

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 69,75/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 282,75/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,03/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,28/st. -
-Cigariller 2B 0,03/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,28/st. -
Pip- och cigarettobak 3 65,00/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 46,50/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 173,50/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2020

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 73,00/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 292,50/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,035/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,29/st. -
-Cigariller 2B 0,035/st. 34;0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,29/st. -
Pip- och cigarettobak 3 68,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 48,50/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 180,50/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

2018 - 2019

Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. 2018 - 30.6.2018

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 53,75/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 235,50/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,01/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,24/st. -
-Cigariller 2B 0,01/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,24/st. -
Pip- och cigarettobak 3 46,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 36,25/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 143,25/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2018

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 58,00/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 248,00/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,015/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,25/st. -
-Cigariller 2B 0,015/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,25/st. -
Pip- och cigarettobak 3 51,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 39,00/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 151,00/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2019

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 62,25/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 260,50/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,02/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,26/st. -
-Cigariller 2B 0,02/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,26/st. -
Pip- och cigarettobak 3 56,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 41,75/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 158,75/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  

Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2019 - 31.12.2019

Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procentav detaljhandels pris
Cigaretter 1 66,50/1000 st. 52,0

Minimiaccis på cigaretter

1A 273,00/1000 st. -
Cigarrer och cigariller      
- Cigarrer 2 0,025/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigarrer 2A 0,27/st. -
-Cigariller 2B 0,025/st. 34,0
--Minimiaccis på  cigariller 2C 0,27/st. -
Pip- och cigarettobak 3 61,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 4 44,50/kg 52,0

Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter

4A 166,50/kg -
Cigarettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0
Vätska för elektroniska cigaretter      
- Nikotinhaltig 7 0,30/ml  -
- Nikotinfri  7A 0,30/ml  -
Sidan har senast uppdaterats 27.12.2022