EMCS-systemet

EMCS kommer från orden Excise Movement and Control System. EMCS är ett elektroniskt system med hjälp av vilket man kan övervaka flyttningar av i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter (dvs. alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande energiprodukter) som befinner sig under ett uppskovsförfarande. Med hjälp av EMCS-systemet vill man minska de ekonomiska riskerna förknippade med flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

I februari 2023 utvidgas EMCS-systemet att också gälla skattepliktiga flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt. Samtidigt överförs tjänsten EMCS till MinSkatt. Skattepliktiga flyttningar gäller de produkter på vilka punktskatten redan betalats i avgångslandet. 

Från och med den 13 februari 2023 anmäler kunden alla flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter i MinSkatt eller via gränssnittet API. På samma gång blir pappersförfarandet elektroniskt och användningen av pappersblanketten SAAD som dokument vid flyttningar slutar.

Ändringen gäller dock inte transporteringar inom Finland. Vid flyttningar inom Finland är användningen av EMCS fortfarande inte obligatorisk. Läs mer: 

Anvisningar för EMCS-system

När används EMCS-systemet?

EMCS-systemet används

  • vid flyttningar mellan EU-länder  
  • i situationer där produkter som befinner sig under ett uppskovsförfarande ska hänföras till exportförfarandet
  • när man vill överföra produkter till uppskovsförfarandet i samband med import.

EMCS-systemet kan också användas

  • när harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan skatteupplag i Finland.
    • Vid flyttningar inom Finland kan man i stället för EMCS-systemet också använda det förenklade förfarande.

För att använda EMCS-systemet måste man identifiera sig.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

SEED on EUROPA (System for Exchange of Excise Data)

Varje företag ska till Skatteförvaltningens EMCS-grupp anmäla en e-postadress, till vilken EMCS-systemet skickar meddelanden, bl.a. när företaget har fått ett nytt e-AD.

EMCS-tjänsten

Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter (till exempel alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande bränslen) ska det elektroniska övervakningssystemet EMCS (EMCS-tjänsten) användas.

Anvisningar för EMCS-tjänsten

Öppna tjänsten

E-tjänsten EMCS överförs till Min Skatt 13.2.2023.

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2022