Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

EMCS-systemet

EMCS (Excise Movement and Control System) är ett elektroniskt system för utbyte av information mellan EU-länder. EMCS används för att anmäla och övervaka förflyttningar av produkter som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten. Sådana produkter är alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande energiprodukter. 

Obs! Användningen av e-posten för EMCS upphörde den 31 maj 2023. Du kan skicka frågor som gäller EMCS som meddelanden via MinSkatt.
 

EMCS-systemet

Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande – anvisning till avsändaren

 • Flyttning av produkter:
  • från Finland till ett annat EU-land
  • till områden utanför EU och upprättande av exportdeklarationen (export)
  • efter förtullningen till ett eget upplag (import) 
  • flyttning av energiprodukter till öppen destination 
 • Ändring av destination
  • förklaring till försening 
 • Återtagande av ett e-AD
 • Fartygsleverans 

Mottagande av produkter under ett skatteuppskovsförfarande

 • Upprättande av en mottagningsrapport
  • Förklaring till försening 
  • Förklaring till avvikelse
 • Anmärkning eller vägran i förväg 
 • Direkt leverans 
Sidan har senast uppdaterats 5.3.2024