Så här betalar du överlåtelseskatten

Betala överlåtelseskatten exempelvis i din nätbank enligt anvisningarna på denna sida.

Varje köpare ska betala sin skatt separat. Betala skatten med två decimalers noggrannhet.

Exempel: Om det finns flera köpare betalar var och en sin andel och anger bland annat sin personbeteckning i meddelandefältet. Anna och Per köper en fastighet för 30 000 euro så att Anna äger 2/3 och Per 1/3. Överlåtelseskatten för hela köpet är 4 % av köpesumman, dvs. 1 200 euro. Anna betalar 800,00 euro och Per 400,00 euro.

Överlåtelseskatt behöver inte betalas om skattebeloppet understiger 10 euro för en köpare. Glöm dock inte att lämna en överlåtelseskattedeklaration eller att ansöka om lagfart eller inskrivning.

Kontrollera när du senast ska betala:

Så här fyller du i uppgifterna om inbetalningen

Mottagarens kontonummer: Välj ett av följande kontonummer

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Bank IBAN BIC
Nordea FI62 1660 3000 2154 37 BIC-kod: NDEAFIHH
Danske Bank FI45 8000 1170 2502 46 BIC-kod: DABAFIHH
OP FI73 5000 0121 4207 97 BIC-kod: OKOYFIHH


Mottagare
: Skatteförvaltningen

Meddelande:

I meddelandet ska du uppge fyra olika uppgifter efter varandra utan ett enda mellanslag eller radbyte. Kom ihåg att skriva ett snedstreck (/) även som sista tecken. Det första numret är en uppgiftskod som inte ändras.

  1. Ange alltid skattens kod som 10=80/
  2. Ange köparens personbeteckning eller FO-nummer 21=ddmmåå-xxxx/
   Om köparen inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer,
   skriver du köparens personbeteckning eller FO-nummer som 21=utländsk/
   eller så lämnar du helt bort punkt 21.
  3. Ange dagen då överlåtelseavtalet undertecknades 40=ddmmåå/
  4. Ange köparens namn 95=EFTERNAMNFÖRNAMN/

Med uppgifterna i meddelandefältet hänförs skatten till ditt köp och syns i de skatter du betalat.

Exempel på hur ett meddelande kan se ut:
10=80/21=120956-1234/40=081117/95=KÖPAREKERSTIN/

Köparens personbeteckning är 120956-1234. Överlåtelseavtalet undertecknades 8.11.2017. Köparen heter Kerstin Köpare.

Referensnummer: Lämna tomt.

Euro: Skriv din egen andel av skattebeloppet. 

Spara kvittot på att skatten är betald

När du visar upp överlåtelseskattedeklarationen eller ansöker om lagfart eller inskrivning, ska du visa ett kontoutdrag eller kvitto på att skatten är betald. Du får kontoutdraget och kvittot exempelvis i din nätbank. Om du själv skriver ut betalningskvittot måste arkiveringskoden synas på det.

Anlitade du fastighetsmäklare vid köpet?

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, övervakar mäklaren att du betalar överlåtelseskatten samtidigt som du gör bostadsaffären – om du inte är köpare av första bostad. Om du köper ett nybyggnadsobjekt ska du själv sköta betalningen av överlåtelsekatt.

Om du köper en fastighet via en fastighetsmäklare ska du själv sköta betalningen av överlåtelsekatt – om du inte är köpare av första bostad.

Försenad betalning?

Om du betalar överlåtelseskatten för sent, se anvisningar för betalning av dröjsmålspåföljder.