Så här betalar du överlåtelseskatten

Överlåtelseskatt kan betalas exempelvis:

Om det finns flera köpare betalar alla sin egen andel. Varje köpare ska betala sin skatt separat. Betala skatten med två decimalers noggrannhet.

Exempel: Anna och Per köper en fastighet för 30 000 euro så att Anna äger 2/3 och Per 1/3. Överlåtelseskatten för hela köpet är 4 % av köpesumman, det vill säga 1 200 euro. Anna betalar 800,00 euro och Per 400,00 euro.

Överlåtelseskatten behöver inte betalas om skattebeloppet understiger 10 euro för en köpare. Läs mer om befrielse av överlåtelseskatt för köpare av första bostad. Kom ändå ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration. Om det är fråga om en fastighet ska du också söka lagfart eller ansöka om inskrivning hos Lantmäteriverket.

Kontrollera tidsfristerna för att betala:

Hur ska jag betala överlåtelseskatten?

När du betalar överlåtelseskatt ska du använda den kundspecifika referensen för överlåtelseskatt så att betalningen riktas rätt. Du kan betala exempelvis via MinSkatt eller i din nätbank. Från och med november 2019 används inte längre särskilda giroblanketter för betalning av överlåtelseskatt.

Betalningsuppgifterna, såsom referensnumret och Skatteförvaltningens kontonummer, ser du i e-tjänsten MinSkatt eller får per telefon i numret 029 497 027 (Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar). Referensen för överlåtelseskatt är kundspecifik och alltid densamma för kunden.

Anvisning: Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

När du betalar överlåtelseskatten via MinSkatt eller i nätbanken visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

När du betalar via MinSkatt debiteras betalningen från ditt konto samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Du får ett intyg om överlåtelseskatt i MinSkatt och per post

Du får ett intyg om överlåtelseskatt i MinSkatt när både deklarationen och betalningen har registrerats i vårt datasystem. Du får alltså inte intyget genast utan det kommer till MinSkatt i regel inom 2 vardagar efter att du betalat. Vi skickar intyget även per post.

Använde du en fastighetsmäklare vid köpet?

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen på dina vägnar. Mäklaren kontrollerar även att du betalar överlåtelseskatten i samband med bostadsköpet. Om du är köpare av första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt men deklarationen ska du lämna även i detta fall.

Om du köper en nybyggnad eller en fastighet via en fastighetsmäklare ska du deklarera och betala överlåtelseskatten själv. Om du är köpare av första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt men du ska även då lämna en överlåtelseskattedeklaration.

Försenad betalning?

Om du betalar överlåtelseskatten för sent, se anvisningarna för betalning av dröjsmålspåföljder.