Hur hittar jag intyget om överlåtelseskatt i MinSkatt?

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett överlåtelseskatteintyg i allmänhet inom cirka 2 vardagar till postlådan i MinSkatt. Du får också intyget när du har köpt din första bostad.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt.

Obs. Intyget visas inte i MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019. Läs mer: Jag tycker att jag har lämnat överlåtelseskattedeklarationen tidigare. Varför visas inte deklarationen eller betalningen i MinSkatt?

Så här hittar du intyget på överlåtelseskatt i postlådan i MinSkatt

  1. Då du är inloggad i MinSkatt ska du från ingångssidan välja Postlåda. I punkten Beslut och brev visas de nyaste inkomna intygen om överlåtelseskatt.

  2. När fliken Postlåda är öppnad ska du välja Visa alla. Du får fram alla beslut och brev som du har fått till MinSkatt.

  3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period.

    Välj Filtrera och skriv datumet för köpet i textfältet (till exempel 12.12.2019) och tryck på nytt på Filtrera (eller på enter) så hittar du de intyg om överlåtelseskatt som anknyter till dagen i fråga.