Du som fyller i deklarationen – gör så här

Dessa anvisningar gäller personer som köpt aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag, exempelvis en aktielägenhet i ett höghus eller radhus eller en affärslokal, en bilplats, ett lager eller en semesteraktie.

Se övriga anvisningar:

Deklarera på nätet

När du fyller i deklarationen behöver du uppgifter om följande:

  • köpebrevet eller motsvarande avtal
  • för nybyggnadsobjekt behöver du det inflyttningsbrev som byggherren skickat eller kvittot på att den sista raten av köpesumman är betald.

Du kan också behöva ett disponentintyg.

Om köparna är fler än en, anger du uppgifterna om varje köpare på en och samma blankett. Du kan emellertid deklarera endast ett lägenhetsköp på en blankett.

Ta slutligen till dig själv och disponenten en utskrift av deklarationen där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration på nätet 

Deklaration på pappersblankett – kom ihåg bilagorna

Du kan lämna överlåtelseskattedeklarationen även på en pappersblankett. Bifoga:

  • ett kvitto på att skatten är betald, om du inte är köpare av första bostad
  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal
  • när det gäller nybyggnadsobjekt bifogar du kvittot på betalning av sista raten av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren.

På en och samma pappersblankett kan du lämna antingen uppgifter om alla köpare eller bara dina personliga uppgifter.

Sök närmaste skattebyrå där du kan lämna in blanketten. Företagskund: Om du vill skicka blanketten med posten, se företagsskattecentralernas kontaktuppgifter. När vi har behandlat din deklaration postar vi den till dig.

Anlitade du fastighetsmäklare vid köpet?

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Deklarationen är ett intyg över att du har betalat överlåtelseskatten eller att det är fråga om ditt första bostadsköp.

Om du köper ett nybyggnadsobjekt ska du själv lämna överlåtelseskattedeklarationen.

Fastighetsmäklaren lämnar deklarationen på elektronisk väg eller på en pappersblankett i samband med köpet. Om fastighetsmäklaren lämnar en elektronisk deklaration tar hen en utskrift till dig av din överlåtelseskattedeklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns.

Om deklarationen har lämnats på en pappersblankett ger mäklaren dig ett eget exemplar av överlåtelseskattedeklarationen. Mäklaren lämnar pappersblanketten till Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i den månad som följer efter köpet.

Till dessa hör aktier i ett aktiebolag vilka du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs, t.ex. telefonaktier.

Om du skaffar affärsaktier kan du endast lämna överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett.

Bifoga:

  • ett kvitto på att skatten är betald
  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal.

På en och samma pappersblankett kan du lämna antingen uppgifter om alla köpare eller bara dina personliga uppgifter.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Skatten är 1,6 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar).

Sök närmaste skattebyrå där du kan lämna in blanketten. Företagskund: Om du vill skicka blanketten med posten, se företagsskattecentralernas kontaktuppgifter. När vi har behandlat din deklaration postar vi den till dig.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken