Du som fyller i överlåtelseskattedeklarationen – gör så här

Dessa anvisningar gäller personer som köpt aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag, exempelvis en aktielägenhet i ett höghus eller radhus eller en affärslokal, en bilplats, ett lager eller en semesteraktie.

Se övriga anvisningar:

Deklarera på nätet

När du fyller i deklarationen behöver du uppgifter om följande:

 • köpebrevet eller motsvarande avtal
 • för nybyggnadsobjekt behöver du det inflyttningsbrev som byggherren skickat eller kvittot på att den sista raten av köpesumman är betald.

Du kan också behöva ett disponentintyg.

Om köparna är fler än en, anger du uppgifterna om varje köpare på en och samma blankett. Du kan emellertid deklarera endast ett lägenhetsköp på en blankett.

Ta slutligen till dig själv och disponenten en utskrift av deklarationen där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration på nätet 

 1. Logga in i tjänsten
  • Javascript måste vara aktiverat.
 2. Fyll i och skicka blanketten.
  • Se närmare deklarationsanvisning
  • När du har fyllt i alla uppgifter som behövs kan du skicka blanketten. Om du måste korrigera inlämnade uppgifter eller ta bort en blankett som du redan skickat in, ring till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 023 (samtalspris, lna/msa).
  • Du kan också spara blanketten som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.
 3. Skriv ut blanketten
  • När du har skickat blanketten kan du antingen skriva ut en version av deklarationen där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns eller spara ett sådant exemplar elektroniskt för eget bruk och för disponenten.

Deklaration på pappersblankett – kom ihåg bilagorna

Du kan lämna överlåtelseskattedeklarationen även på en pappersblankett. Bifoga:

 • ett kvitto på att skatten är betald, om du inte är köpare av första bostad
 • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal
 • när det gäller nybyggnadsobjekt bifogar du kvittot på betalning av sista raten av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren.

På en och samma pappersblankett kan du lämna antingen uppgifter om alla köpare eller bara dina personliga uppgifter.

Sök närmaste skattebyrå där du kan lämna in blanketten. Företagskund: Om du vill skicka blanketten med posten, se företagsskattecentralernas kontaktuppgifter. När vi har behandlat din deklaration postar vi den till dig.

Anlitade du fastighetsmäklare vid köpet?

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Deklarationen är ett intyg över att du har betalat överlåtelseskatten eller att det är fråga om ditt första bostadsköp.

Om du köper ett nybyggnadsobjekt ska du själv lämna överlåtelseskattedeklarationen.

Fastighetsmäklaren lämnar deklarationen på elektronisk väg eller på en pappersblankett i samband med köpet. Om fastighetsmäklaren lämnar en elektronisk deklaration tar hen en utskrift till dig av din överlåtelseskattedeklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns.

Om deklarationen har lämnats på en pappersblankett ger mäklaren dig ett eget exemplar av överlåtelseskattedeklarationen. Mäklaren lämnar pappersblanketten till Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i den månad som följer efter köpet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken