Så här lämnar du in en överlåtelseskattedeklaration

Dessa anvisningar gäller personer som köpt aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag, exempelvis en aktielägenhet i ett höghus eller radhus eller en affärslokal, en bilplats, ett lager eller en semesteraktie.

Se övriga anvisningar:

Kom ihåg tidsfristerna för deklarationen

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare).

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera
inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Under oktober ska överlåtelseskattedeklarationen lämnas på pappersblankett. Den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen i Lomake.fi stängdes temporärt 30.9.2019. 
- Från och med 8.11. kl. 9 kan privatpersoner och bolag lämna sina överlåtelseskattedeklarationer i MinSkatt. 
- Från och med 7.11. kan fastighetsmäklare och värdepappershandlare lämna deklarationen antingen i Lomake.fi eller direkt från programvaran via gränssnittet.
- Läs mer om serviceavbrottet i början av november

 

Deklaration på pappersblankett – kom ihåg bilagorna

Du kan lämna överlåtelseskattedeklarationen även på en pappersblankett. Bifoga:

  • ett kvitto på att skatten är betald, om du inte är köpare av första bostad
  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal
  • när det gäller nybyggnadsobjekt bifogar du kvittot på betalning av sista raten av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren.

På en och samma pappersblankett kan du lämna antingen uppgifter om alla köpare eller bara dina personliga uppgifter.

Sök närmaste skattebyrå där du kan lämna in blanketten. Företagskund: Om du vill skicka blanketten med posten, se företagsskattecentralernas kontaktuppgifter. När vi har behandlat din deklaration postar vi den till dig.

Vanliga frågor

Om du behöver korrigera de uppgifter som du har deklarerat eller ta bort en deklaration som du redan lämnat in ska du ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 023 (samtalspris, lna/msa).

Om du har skickat en blankett på nätet får du den från tjänsten Sparade blanketter (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.

Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 023 (samtalspriset lna/msa).

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Deklarationen är ett intyg över att du har betalat överlåtelseskatten eller att det är fråga om ditt första bostadsköp.

Om du köper ett nybyggnadsobjekt ska du själv lämna överlåtelseskattedeklarationen.

Fastighetsmäklaren lämnar deklarationen på en pappersblankett i samband med köpet. Mäklaren ger dig ett eget exemplar av överlåtelseskattedeklarationen. Mäklaren lämnar pappersblanketten till Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i den månad som följer efter köpet.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i allmänhet betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller mäklarköp måste skatten i allmänhet betalas i samband med att avtalet undertecknas. Om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul kan den emellertid inverka på tidsfristen.

Om de sålda aktierna kan lösas in måste inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. I detta fall behöver den ursprungliga köparen inte betala skatten. Om den ursprungliga köparen redan har betalat överlåtelseskatten kan hen ansöka om återbäring av skatten.

Mäklarköp

  • Om ingen löser in aktierna: Köparen måste betala skatten genast efter att inlösningstiden gått ut. I detta fall är fastighetsmäklaren ansvarig för att se till att köparen betalar skatten. Mäklaren ska också lämna in överlåtelseskattedeklarationen. Om köparen betalar skatten omedelbart efter inlösningstidens utgång tar Skatteförvaltningen inte ut något skattetillägg.
  • Om någon löser in aktierna i enlighet med bolagsordningen: Inlösaren måste betala skatten och lämna in deklarationen inom 2 månader efter inlösen. I detta fall är mäklaren inte ansvarig för skatten eftersom hen inte varit förmedlare vid inlösen.