Överlåtelseskattedeklaration (6012r)

Med överlåtelseskattedeklarationen kan köparen eller annan förvärvare deklarera skatten på överlåtelse av aktier, andra värdepapper eller enbart en byggnad.

Gör så här

  1. Fyll i blanketten
    • Tillsammans med blanketten får du också en blankettanvisning.
  2. Fyll i, skriv ut och posta blanketten

Under oktober ska överlåtelseskattedeklarationen lämnas på pappersblankett. Den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen i Lomake.fi stängdes temporärt 30.9.2019. 
- Från och med 8.11. kl 9 kan privatpersoner och bolag lämna sina överlåtelseskattedeklarationer i MinSkatt. 
- Från och med 7.11. kan fastighetsmäklare och värdepappershandlare lämna deklarationen antingen i Lomake.fi eller direkt från programvaran via gränssnittet.
- Läs mer om serviceavbrottet i November.

Så här korrigerar du din skattedeklaration

Om du behöver korrigera de uppgifter som du har deklarerat eller ta bort en deklaration som du redan lämnat in ska du ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 023 (samtalspris, lna/msa).

Så här får du en blankett som skickats tidigare via nätet

Om du tidigare har skickat en blankett på nätet får du den från tjänsten Sparade blanketter (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.

Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 023 (samtalspriset lna/msa).

Läs mer om överlåtelseskatt