Överlåtelseskattedeklaration (6012r)

Med överlåtelseskattedeklarationen kan köparen eller annan förvärvare deklarera skatten på överlåtelse av aktier, andra värdepapper eller enbart en byggnad.

I följande situationer måste du använda pappersblankett:

 • förvärv av aktier i andra bolag än bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag (aktier i vanliga aktiebolag, dvs. affärsaktier)
 • förvärv av första bostad, om bostaden i sin helhet inte används som egen stadigvarande bostad av den som har förvärvat bostaden
 • förvärv av enbart en byggnad
 • förvärv som grundar sig på en fastighetsförrättning för vilken lagfart inte behöver sökas (t.ex. inlösen av tillandningsmark)

 • förvärv av delägarbostad
 • förvärv av en golfaktie
 • byteshandel.

Deklarera på nätet

Med webblanketten kan du deklarera att du har förvärvat aktier i ett bostads- och fastighetsaktiebolag. Dessutom kan du uppge den betalda överlåtelseskatten eller att förvärvet gäller din första bostad. Den som deklarerar kan vara en fastighetsförmedlare eller en köpare som på egen hand köpt t.ex. en aktielägenhet.

Om du har slutit köpet på egen hand ska du först betala överlåtelseskatten och skicka deklarationen först därefter.

När du deklarerar behöver du följande:

 • uppgifter om köpebrevet eller motsvarande avtal
 • bostads- eller fastighetsaktiebolagets FO-nummer
 • varje säljares och köpares personbeteckning eller FO-nummer, eftersom du lämnar uppgifter om dem alla på samma blankett
 • för nybyggnadsobjekt behöver du det inflyttningsbrev som byggherren skickat eller kvittot på att den sista raten av köpesumman är betald.

Du kan också behöva ett disponentintyg. Av det framgår t.ex. beloppet av bolagslån.

Lämna in en överlåtelseskattedeklaration

 1. Logga in i tjänsten
  • Javascript måste vara aktiverat.
 2. Fyll i och skicka blanketten.
  • Se närmare deklarationsanvisning
  • När du har fyllt i alla uppgifter som behövs kan du skicka blanketten. Om du måste korrigera inlämnade uppgifter eller ta bort en blankett som du redan skickat in, ring till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 023 (samtalspris, lna/msa).
  • Du kan också spara blanketten som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.
 3. Skriv ut blanketten
  • När du har skickat blanketten kan du antingen skriva ut en version av deklarationen där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns eller spara ett sådant exemplar elektroniskt för eget bruk och för disponenten.

Lämna uppgifterna på en pappersblankett

 1. Ladda ner och fyll i blanketten
  • Tillsammans med blanketten får du också en blankettanvisning.
 2. Fyll i, skriv ut och posta blanketten

Så här korrigerar du din skattedeklaration

Om du behöver korrigera de uppgifter som du har deklarerat eller ta bort en deklaration som du redan lämnat in ska du ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 023 (samtalspris, lna/msa).

Så här får du en blankett som skickats via nätet

Om du har skickat en blankett på nätet får du den från tjänsten Sparade blanketter (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.

Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 023 (samtalspriset lna/msa).

Läs mer om överlåtelseskatt