Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Överlåtelseskattedeklaration (6012r)

Fastighetsmäklaren eller värdepappershandlaren använder en annan överlåtekseskattedeklaration i MinSkatt, se anvisningar: 
- fastighetsmäklare
- värdepappershandlare.

På denna blankett kan köparen lämna en överlåtelseskattedeklaration. Du kan också deklarera i MinSkatt.

Om det finns flera köpare ska du endast deklarera din egen andel av den anskaffade egendomen. Alla köpare ska göra en egen överlåtelseskattedeklaration. I samma deklaration kan du inte ange uppgifter om andra köpare, såsom din make eller maka. 

Lämna överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt 

Så här gör du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Så här korrigerar du deklarationen i MinSkatt

Pappersblanketten kan användas av privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag samt de auktionsförrättare som har tagit ut överlåtelseskatten av köparen. Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten. Du kan också lämna överlåtelseskattedeklarationen till vilken skattebyrå som helst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024