Räknaren för överlåtelseskatt

Du kan beräkna din överlåtelseskatt med räknaren.

Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp och den skattesats som du angett. Räknaren beaktar inte eventuella dröjsmålspåföljder. Resultatet är riktgivande och därför inte bindande i beskattningen.

Överlåtelseskattesatsen:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken