Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Du kan korrigera överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt i dessa situationer:

 • Du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt.
 • Du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på den nya pappersblanketten som publicerades 1.11.2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett syns i MinSkatt med en fördröjning.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett syns köpet inte i MinSkatt och du kan inte heller korrigera deklarationen där.

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration

 1. Välj på ingångssidan länken Överlåtelseskatt.

  Om du just lämnade din första överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt visas länken inte genast på ingångssidan. Logga ut ur MinSkatt och logga därefter in på nytt så kommer länken Överlåtelseskatt fram på ingångssidan i MinSkatt.

 2. Välj i den lista eller i det block som visas på sidan den överlåtelseskattedeklaration som du vill korrigera.

 3. Under punkten Funktioner ska du välja länken Korrigera. Om länken Korrigera inte visas kan deklarationen inte korrigeras. 

  Observera att deklarationen inte kan korrigeras i alla situationer. Läs anvisningar för hur du kan korrigera fel som uppstått i olika situationer

 4. Gå till den punkt i deklarationen som du vill redigera. Ta bort felaktiga uppgifter och ersätt dem med de rätta uppgifterna.

 5. När du har korrigerat uppgifterna ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka. Kontrollera sammandraget av uppgifterna i överlåtelseskattedeklarationen.

  Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifterna är rätt kan du skicka överlåtelseskattedeklarationen.