Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Du kan korrigera en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt i följande situationer: 

 • Du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt. 
 • Du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen med en pappersblankett. Deklarationer som lämnats med en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning så du ska vänta tills deklarationen visas i MinSkatt och korrigera den först därefter. 
 • Fastighetsmäklaren har lämnat överlåtelseskattedeklarationen av den egendom som du anskaffat men du vill korrigera ett fel i deklarationen.

Obs! Om hela deklarationen har varit ogrundad kan du inte själv ta bort deklarationen i MinSkatt. Kontakta i så fall Skatteförvaltningen. 

Läs mer: Så här korrigerar du fel i deklarationen och betalningen av överlåtelseskatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före den 1 november 2019 visas köpet inte i MinSkatt och du kan inte korrigera deklarationen där. 

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här 

 1. På ingångssidan ska du öppna fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Överlåtelseskatt och välj länken Visa uppgifterna om överlåtelseskatt. 

  Om du just lämnade din första överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt visas överlåtelseskattesektionen inte genast på ingångssidan. Logga i så fall in på nytt i MinSkatt. 

 2. Öppna den deklaration som du vill korrigera.

 3. Välj uppe på sidan länken Korrigera. Om länken Korrigera inte visas, kan du inte längre korrigera deklarationen i MinSkatt. Vid behov kan du kontakta Skatteförvaltningen. 

 4. Deklarationen består av 4 faser. Du kan röra dig mellan de olika faserna via fasstigen uppe på sidan eller nere på sidan med knappen Fortsätt. 

  Gå till den punkt i deklarationen som du vill redigera. Ta bort felaktiga uppgifter och ersätt dem med de rätta uppgifterna.

 5. Du kan vid behov lägga till bilagor i den överlåtelseskattedeklaration som du rättat i fasen Tilläggsuppgifter. 

 6. När du har korrigerat uppgifterna ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  Kontrollera uppgifterna i överlåtelseskattedeklarationen. Vid behov kan du ännu redigera uppgifter via länken Redigera. När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka.

  Observera att samma deklaration i vissa situationer kan visas två gånger i MinSkatt efter att du skickat den. Efter att Skatteförvaltningen har behandlat din deklaration visas den extra deklarationen inte längre.