Att arbeta utomlands

Om du reser utomlands för att arbeta ska du lämna in en finsk skattedeklaration av dina inkomster. Du ska även lämna in uppgifter om den lön som du har tjänat utomlands, även om lönen inte alltid beskattas i Finland. Beskattningen av övriga inkomster ändras vanligen inte under den tid då du arbetar utomlands. Du ska t.ex. betala skatt på kapitalinkomster till Finland i vanlig ordning.

Deklarera dina utländska och finländska inkomster

Du får en förhandsifylld skattedeklaration i mars eller april. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte göra någonting. Du har fått ditt slutliga beskattningsbeslut med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och komplettera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblanketter

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Beskattning av utländska inkomster

Beskattningen av utländska löner i Finland beror på många faktorer: bl.a. längden på vistelsen utomlands, arbetsgivaren, arbetet och destinationslandet. Detta avsnitt redogör för beskattningen av löner eller arvoden från utlandet i olika situationer.

Den lön som du får för arbete utomlands kan vara skattefri i Finland om förutsättningarna för den s.k. sexmånadersregeln uppfylls. Läs mer om förutsättningarna för sexmånadersregeln i situationerna nedan.

Om du ska arbeta utomlands för ett finländskt offentligt samfund (t.ex. staten, en kommun, försvarsmaktens fredsbevarande styrkor) beskattas din lön vanligen i Finland i normal ordning. Regeln om sex månaders skattefrihet tillämpas inte på lön från ett finländskt offentligt samfund. Skatteavtalen hindrar vanligen beskattning i arbetsstaten.

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till magistraten gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information av magistraten om en permanent flyttanmälan.

  • Om du gör en tillfällig adressändring till magistraten, lämna också en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress  (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft. 

  • Ändras adressen i utlandet ska den nya adressen anmälas till magistraten och Skatteförvaltningen. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.

  • Finsk medborgare som flyttar utomlands är allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och under tre därpå följande år.

Ta reda på om du omfattas av det finska socialskyddet medan du arbetar utomlands (FPA, Pensionsskyddscentralen)