Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Artister som uppträder utomlands och idrottare som deltar i sportevenemang utomlands

Om du uppträder utomlands eller deltar i ett sportevenemang utomlands, uppbärs vanligtvis skatt redan i det land där evenemanget anordnas på det arvode som betalas åt dig.

Skatteavtal utgör vanligtvis inte ett hinder för att uppbära skatt av artister eller idrottare i det land där evenemanget går av stapeln. Det enda undantaget till denna regel gäller sådana personer som uppträder eller idrottar i Förenta staterna. Om du i Förenta staterna får ett arvode inklusive kostnadsersättning på högst 20 000 dollar per år, beskattas dessa ersättningar inte i Förenta staterna. Om gränsen överskrids ska du betala skatt på hela arvodet till Förenta staterna.

Deklarera utlandsinkomsten i skattedeklarationen

Inkomster som förvärvats utomlands ska alltid anges i den finländska skattedeklarationen.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster (i punkt 5.2)

Kontrollera om förskottsskatt behövs

Uppskatta din skatteprocent med vår räknare (skatt.fi/skatteprocentraknare)

För en ny förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten måste du uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året. Anmäl också vad du hunnit tjäna in efter årsskiftet och hur mycket skatt som tagits ut på inkomsterna.

För att ansöka om förskottsskatt eller ändra den

Dubbel beskattning undanröjs

Den ersättning som du har fått utgör beskattningsbar inkomst även i Finland, men för att undanröja dubbel beskattning avräknas vanligtvis den utländska skatten från den finländska skatten. Om du arbetar utomlands oavbrutet i minst sex månader kan den s.k. sexmånadersregeln tillämpas i vissa fall. I så fall behöver du inte betala skatt på din utländska lön till Finland. En av förutsättningarna är att du inte uppehåller dig i Finland mer än i snitt sex dagar i månaden och att arbetsstaten enligt skatteavtalet har primär beskattningsrätt på din löneinkomst.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020