Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dividender, räntor och royaltyer som ska betalas till utlandet

Skatt på dividender, räntor och royaltyer från Finland ska vanligtvis betalas till Finland. Skatt som på basis av ett skatteavtal tagits ut i en annan stat avräknas i hemviststaten.

Om du bor utomlands fastställs beskattningen på dina dividender, räntor och royaltyer från Finland i allmänhet enligt skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat. Fastän du skulle bo utomlands tillåter skatteavtalet att Finland beskattar dina dividend-, ränte- och royaltyinkomster enligt en viss skattesats (t.ex. 15 %).

Se källskattesatser på dividender och royaltyer enligt skatteavtal.

Du är begränsat skattskyldig och får dividender, räntor och royaltyer från Finland.

Om du är begränsat skattskyldig i Finland och får dividender, räntor och royaltyer från Finland innehåller betalaren källskatt på inkomsten. Källskatten är i regel 30 %. Om det är fråga om en ägare till en förvaltarregistrerad aktie har utbetalaren inte dividendtagarens specificeringsuppgifter. Då är källskatten vanligen 35 %.

Enligt skatteavtalet kan skattesatsen vara lägre eller inkomsten helt befriad från skatt.

Betalaren kan följa skattesatserna i skatteavtalet om du har framställt en utredning till betalaren om tillämpning av skatteavtalet och gett de uppgifter om dig som behövs för individualisering (individualiseringsuppgifter).

Individualiseringsuppgifter är:

  • namn
  • födelsedatum och eventuell annan officiell identifieringsuppgift
  • adress i hemviststaten och
  • intyg över skatterättslig hemort som beviljats av skattemyndigheten i hemviststaten.

Ansök om ett källskattekort (blankett 5057r) hos Skatteförvaltningen om det rätta beloppet på källskatt är oklart vid betalningen av dividender, räntor och royaltyer.

Du kan också ansöka om ett avgiftsbelagt förhandavgörande hos Skatteförvaltningen i förväg.

Vanligtvis betalar man inte skatt på ränteinkomster till Finland

Om du är begränsat skattskyldig och får ränteinkomster från Finland, betalar du vanligtvis inte skatt till Finland. Sådana räntor är t.ex. räntor på bankdepositioner, obligationer eller på masskuldebrevslån. Du betalar ingen källskatt på royaltyer till Finland, om det handlar om sådana royaltyer som avses i ränte- och royaltydirektivet.

Om det har tagits ut för mycket källskatt

Kontakta dividendbetalaren om du har fått dividend och för mycket källskatt har tagits ut. Dividendbetalaren kan rätta beskattningen redan under betalningsåret.

Om dividendbetalaren inte under betalningsåret har rättat den källskatt som tagits ut till ett för stort belopp, ansök om återbetalning av källskatt hos Skatteförvaltningen. Du kan ansöka om återbäring av källskatt efter utbetalningsåret. Du kan fylla i ansökan antingen i MinSkatt eller på pappersblanketten Ansökan om återbäring av källskatt – fysiska personer (6164r).

Läs mer om att skicka elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt.

Om du inte får den skatt du betalat i Finland avskriven i din hemviststat

Om du är begränsat skattskyldig och bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte får den finska källskatten avskriven i sin helhet i din hemviststat, kan du hos Skatteförvaltningen begära att dividenden beskattas på samma sätt som för allmänt skattskyldiga. 

Skriv en fritt formulerad ansökan till Huvudstadsregionens skattebyrå. Bifoga

Du är allmänt skattskyldig i Finland men bor utomlands

Även om du är allmänt skattskyldig i Finland och bor utomlands, kan procentsatser enligt skatteavtalet eventuellt tillämpas på dividend-, ränte-, och royaltyinkomster.  Det förutsätts att du anses vara bosatt i skatteavtalsstaten och inte i Finland. Ansök då om skattekort på blankett 6207r eller kräv att skatteavtalet ska tillämpas i efterhand. Du kan framställa yrkandet i den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 50B. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet.

Du kan också ansöka om ett avgiftsbelagt ansöka om ett avgiftsbelagt förhandavgörande ingen i förväg.

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2024