Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmälan om postadress (3817r)

Hemadressen i Finland behöver inte separate anmälas till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen får hemadresserna från befolkningsdatasystemet på basis av flyttanmälan.

Om du vill få din skattepost till någon annan adress, anmäl adressen till Skatteförvaltningen med denna blankett. Anmäl postadressen till exempel då du

  • flyttar till servicehus eller åldringshem
  • flyttar tillfälligt till utlandet
  • flyttar tillfälligt från utlandet till Finland
  • bor utomlands och har egendom i Finland (t.ex fastighet eller bostad)
  • vill få skatteposten till någon annan address än hemadressen.

Kom ihåg att underteckna blanketten.

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT
Du kan också lämna blanketten till vilken skattebyrå som helst.

Sidan har senast uppdaterats 10.9.2020