Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du arbetar vid Europeiska unionen, Förenta nationerna eller Finlands beskickning utomlands

Denna anvisning är avsedd för den som arbetar utomlands som ledamot vid Europaparlamentet eller som tjänsteman inom Europeiska unionen, inom Förenta nationerna eller något av dess fackorgan eller vid Finlands beskickning utomlands. Beskickningar är till exempel ambassader och konsultat.

I Europeiska unionens tjänst

Om du arbetar i Europeiska unionens tjänst beror din beskattning bland annat på dina arbetsuppgifter och om du bor i Finland eller annanstans.

Om du bor i Finland är ledamotsarvodet som Europaparlamentet betalar dig skattepliktig inkomst i Finland. Om du också har betalat skatt på din lön till Europeiska unionen, undanröjs dubbelbeskattningen i Finland genom att det från skatterna i Finland dras av de skatter som du betalat till Europeiska unionen.

Läs mer: Undanröjande av dubbelbeskattning

Om villkoren för sexmånadersregeln uppfylls kan ledamotsarvoden vara skattefria i Finland. Med sexmånadersregeln avses att du på grund av arbetet bor utomlands i minst sex månader och att även vissa närmare villkor uppfylls.

Läs mer om sexmånadersregeln på sidan Anställd av en utländsk arbetsgivare 

Gör så här om lönen beskattas i Finland, det vill säga att villkoren för sexmånadersregeln inte uppfylls.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt i punkten Utlandsinkomster och Förvärvsinkomster från arbete på vilket sexmånadersregeln inte tillämpas. Alternativt kan du med blankett 5010r ansöka om förskottsskatt. Om du använder en pappersblankett ska du ange ditt arvode från Europaparlamentet med bilageblankett 16A.

Skriv Annat land som tjänstgöringsland och arbetsgivarens hemviststat samt Europaparlamentet som arbetsgivare.

Välj Ja i punkten Har du ett A1/E101-intyg från Finland eller ett beslut från FPA om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland?

Deklarera lönen också i skattedeklarationen

Deklarera lönen i MinSkatt i punkten Uppgifter om utländska förvärvsinkomster och Arbete på vilket sexmånadersregeln inte tillämpas eller Uppgifter om utländska förvärvsinkomster och Arbete på vilket sexmånadersregeln tillämpas, eller på blankett 16A.

Lägg till Europaparlamentet som arbetsgivare och Annat land som arbetsgivarens hemviststat och tjänstgöringsland.

Välj Ja i punkten Omfattas du av socialskyddet i Finland?

Om du arbetar som EU-tjänsteman betalar du skatt till Europeiska unionen och inte till Finland på de löner du får av EU. Du behöver inte deklarera denna lön i skattedeklarationen i Finland förutom om Skatteförvaltningen separat ber dig att deklarera den.

Anställd vid FN eller dess fackorgan

Om du är anställd vid FN eller dess fackorgan beror din beskattning på vilka uppgifter du har.

Om du är Förenta nationernas (FN) tjänsteman betalar du inte skatt till Finland på din lön från FN. FN-tjänstemän betalar FN:s interna skatt. Du behöver inte deklarera denna lön i skattedeklarationen i Finland förutom om Skatteförvaltningen separat ber dig att deklarera den.

Löner som Förenta nationerna eller dess fackorgan betalar dig för sakkunniguppdrag utomlands är skattefri inkomst i Finland. Om du arbetar på distans från Finland tas skatt däremot ut i Finland som vanligt på den lön som betalas för distansarbetet.

Gör så här

Förskottsskatt:

Om du distansarbetar från Finland antingen hela tiden eller en del av tiden ska du ansöka om förskottsskatt på den del av lönen som du får när du arbetar i Finland. Uppskatta den andel av lönen som du får för arbetet i Finland under skatteåret. Du kan ansöka om förskottsskatt i MinSkatt eller med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och förskottsskatt):

Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Skattedeklaration:

Deklarera i skattedeklarationen den lön som du har fått för arbetet i Finland. Du kan lämna uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50A i punkten Löner, arvoden och ersättningar.

 

Arbete på Finlands beskickning utomlands

Om du är finsk medborgare och arbetar utomlands på Finlands beskickning som utsänd arbetstagare är du allmänt skattskyldig i Finland. Du betalar alltså skatt på alla dina inkomster till Finland. Lön som betalas ut av Finlands beskickning utomlands utgör skattepliktig inkomst i Finland för hela den tid som du arbetar på beskickningen.

Om du arbetar på beskickningen som lokalt anställd, det vill säga att du har anställts direkt i det land där beskickningen finns, ska du i regel betala skatt endast till landet i fråga. Villkoret är att du är bosatt där och uppfyller ett av följande villkor:

  • Du är medborgare i tjänstgöringslandet
  • Du har av någon annan orsak redan bott stadigvarande i tjänstgöringslandet innan du började arbeta på beskickningen.

Kontrollera alltid skatteavtalet mellan Finland och tjänstgöringslandet

Gör så här:

Ansök om skattekort på blankett 6207a eller i MinSkatt: välj fliken Skatteärenden och där i punkten Ansökningar länken Källskattekort eller skattekort för utlandet.

Du får på våren en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland. Kontrollera skattedeklarationens uppgifter.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen

Ytterligare information

Beskattning av löneinkomst från internationella organisationer, EU eller staters beskickningar

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2023