FN:s fredsbevarande styrkor

De finländare som arbetar utomlands inom FN:s fredsbevarande styrkor betalar sin skatt till Finland, dvs. de är allmänt skatteskyldiga i Finland. Även den lön som intjänats för fredsbevarande uppdrag beskattas i Finland, eftersom personer som tjänstgör i de fredsbevarande styrkorna har ett anställningsförhållande hos den finländska staten och inte hos FN.

Deklarera inkomsterna i skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra något. Om du inte returnerar den förhandsifyllda skattedeklarationen, anses du ha lämnat in din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Dagtraktamenten och gratis logi påverkar skattelättnaderna

Om du arbetar för FN i de fredsbevarande styrkorna och om arbetsgivaren erbjuder dig logi kostnadsfritt

  •  är login inte en beskattningsbar förmån

  • får du inte heller dra av logikostnaderna i beskattningen

  • om arbetsgivaren betalar ett högre dagtraktamente som delvis är avsett att täcka kostnaderna för boende, anses detta också innebära att arbetsgivaren sörjt för login.

I beskattningen kan du dra av endast kostnader för inkomstens förvärvande. Levnadskostnader (exempelvis kostnader för logi och måltider) utgör vanligtvis inte sådana kostnader och kan således inte dras av. I vissa fall kan du få ett avdrag om dina levnadskostnader har ökat på grund av att du bedriver verksamhet som syftar till förvärvande av inkomst. Om arbetsgivaren har utbetalat ett skattefritt dagtraktamente åt dig, tolkas detta som att inga ytterligare levnadskostnader i allmänhet tillkommer på grund av att du arbetar utomlands.

Resekostnaderna får dras av endast om arbetsgivaren inte tillhandahåller transporter

Resekostnaderna mellan ditt hem i Finland och utstationeringsplatsen kan dras av i beskattningen eftersom det handlar om resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Kostnaderna för resor beräknas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Åt personer som tjänstgör i de fredsbevarande styrkorna anordnas i allmänhet en kostnadsfri resa till utstationeringslandet då tjänstgöringen inleds och en kostnadsfri resa till hemlandet då tjänstgöringen avslutas. Om du inte utnyttjar denna möjlighet eftersom du till exempel vill köra en skattefri flyttbil som du köpt till Finland, kan du inte dra av resekostnaderna i beskattningen. Om arbetsgivaren däremot inte tillhandahåller transport till utstationeringslandet eller för hemresan, kan du dra av resekostnaderna i beskattningen.

Resor som har anknytning till arbetsuppgifterna på utstationeringsplatsen görs oftast med FN:s fordon. Därför uppstår inga resekostnader för sådana resor. Om du undantagsvis företar sådana resor med din egen bil eller i övrigt på egen bekostnad, kan du dra av resekostnaderna i beskattningen.

Obs! Personer som tjänstgör i de fredsbevarande styrkorna kan befrias från skyldigheten att betala skatt endast i undantagsfall och på samma villkor som alla andra. Ytterligare information om detta hittar du på sidan med nyckelordet Skattelättnad.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken