Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Finländska medborgare och treårsregeln

Om du är finländsk medborgare och flyttar utomlands, är du vanligen allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och de tre följande åren (den s.k. treårsregeln). 

Under denna tid kan den allmänna skattskyldigheten ändras till begränsad skattskyldighet endast om du själv yrkar på detta och kan bevisa att du inte har väsentliga anknytningar till Finland under skatteåret.

Om uppehället utomlands är tillfälligt

Om du har för avsikt att bo utomlands i högst 2–3 år och därefter återvända till Finland, betraktas du vanligen som allmänt skattskyldig i Finland under denna tid. Även om din egentliga bostad och ditt hem inte blir kvar i Finland, har du väsentliga anknytningar till Finland eftersom du inte bosätter dig permanent i det andra landet.

Om du flyttar utomlands permanent

Om du meddelar att du flyttar utomlands permanent måste de väsentliga anknytningarna till Finland granskas närmare. De bedöms från fall till fall och helhetssituationen är avgörande. Vanligen anser man dock att du har väsentliga anknytningar under de tre första åren om ett av följande kriterier uppfylls:

  • Du lämnar en make/maka eller en bostad i Finland.
  • Du lämnar en annan fastighet än en fritidsbostad i Finland.
  • Du omfattas fortsättningsvis av det finländska socialskyddet.
  • Du bedriver affärsverksamhet i Finland.
  • Du arbetar i Finland.

En make/maka ses dock inte som en väsentlig anknytning, om ni har separerat till följd av att parförhållandet är slut. Enbart en fritidsbostad betraktas inte som en väsentlig anknytning om du därtill endast har pensionsinkomster från Finland. Situationen är en annan om du lämnar t.ex. en uthyrd aktielägenhet i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020