Pension från Finland till utlandet

Du ska vanligen betala skatt på finländska pensioner till Finland även om du flyttar utomlands.

Enligt den finländska lagstiftningen kan pensioner som betalas från Finland beskattas i Finland trots att pensionstagaren bor utomlands. Även om du bor utomlands är skatteprocenten för din pension samma som för pensionärer som bor i Finland. Inkomstbeloppet inverkar på skatteprocenten på samma sätt som för personer som bor i Finland. Man kan t.ex. göra pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag på samma grunder.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars eller april.  Om det inte finns något att tillägga eller korrigera i deklarationen, behöver du inte returnera den. Kontrollera alltid alla uppgifter i skattedeklarationen.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Skatteavtal och deras inverkan

De skatteavtal som har ingåtts mellan Finland och övriga länder hindrar vanligen inte Finland från att beskatta pensioner. Vanligen omfattar skatteavtalen en överenskommelse om att pension som utbetalas från Finland beskattas i Finland. I så fall ändrar en flytt utomlands inte på beskattningen av pensionen i Finland.

  • Finland har dock ett avvikande avtal med t.ex. Spanien, vilket begränsar beskattningen av pensioner i Finland. Läs mer om beskattning av pensioner som utbetalas från Finland till Spanien i anvisningen nedan.
  • Det finns en förteckning över bestämmelserna om pensioner i skatteavtalen med olika länder: Pensionstagare som flyttar utomlands.

Du ska eventuellt betala sjukvårdspremier till Finland

  • Under de tre år som följer efter det år då du flyttar utomlands ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie till Finland, vilken uppgår till cirka 1,5 % av pensionen. Premien avlägsnas om FPA ger dig ett intyg över att du inte är försäkrad i Finland. Dessutom krävs det att Finland inte behöver ersätta dina sjukvårdskostnader till den nya hemstaten. Detta regleras av EU:s socialskyddsförordningar.
  • När det har gått tre hela år efter flyttningsåret är det inte längre nödvändigt att betala sjukvårdspremier till Finland om du bor utanför EES eller i Schweiz. Däremot är det möjligt att premier påförs om du bor i EES eller Schweiz, om Finland måste ersätta sjukvårdskostnader till den nya hemstaten.

Komihåglista för pensionstagare som flyttar utomlands

Gör en flyttanmälan till magistraten gällande den utländska adressen

  • Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress(3817r) I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft. 

  • En tillfällig adress ska anmälas personligen eller skriftligen till Skatteförvaltningen. Adressen kan inte meddelas till Skatteförvaltningen per telefon eller på webben. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.

  • Du kan också befullmäktiga ett ombud att göra ändringen på dina vägnar. 

Finsk medborgare som flyttar utomlands är allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och under tre därpå följande år.

Ta reda på om beskattningen hos den lokala skattemyndigheten