Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Pension från Finland till utlandet

Om du får pensionsinkomst från Finland ska du i regel betala skatt för den till Finland. Även om du bor utomlands hindrar skatteavtalen mellan Finland och andra länder i regel inte att Finland beskattar den pensionsinkomst som du får härifrån.

När du flyttar utomlands eller bor utomlands beskattar Finland den finska pensionsinkomsten precis på samma sätt som pensionen för dem som bor i Finland. Inkomstbeloppet påverkar skatteprocenten och du får exempelvis ett pensionsinkomstavdrag.

Du bor utomlands och börjar få pensionsinkomst från Finland

Du behöver ett finskt skattekort för pensionsinkomst. 

Läs anvisningar om hur du får ett skattekort för pensionsinkomst och vilka uppgifter du behöver för kortet.

Observera: Om du är begränsat skattskyldig i Finland ansöker pensionsanstalten om skattekort för pensionen från Finland på dina vägnar.

Du bor utomlands och får redan pensionsinkomst från Finland

Om du har fått pensionsinkomst från Finland redan innan du flyttat utomlands har du också gjort ett skattekort för pension. Efter att ha gjort ett skattekort för pensionsinkomst en gång, skickar Skatteförvaltningen automatiskt uppgiften om skatteprocenten direkt till utbetalaren av pensionen. Du behöver inte själv ansöka om ett skattekort på grund av att du flyttat utomlands.

Du får beslutet om förskottsuppbörd (ett beslut om skattekort) per post i december–januari. Kontrollera att uppgifterna är rätt.

Vid behov kan du ändra ditt skattekort i MinSkatt

Se separata anvisningar om du bor i Spanien eller Portugal.

Du bor i Spanien

Du bor i Portugal

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

Kontrollera att inkomsterna från Finland och avdragen är rätt i din förhandsifyllda skattedeklaration. Pensionsanstalten anmäler de finska pensionerna till inkomstregistret, och Skatteförvaltningen får uppgifterna därifrån för skattedeklarationen. 

Deklarera eller korrigera uppgifterna i MinSkatt

Anvisning: Anvisning om att fylla i skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Mer information om att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen och om utsatta datum

I regel ska du också betala skatt i det land där du bor. När du får pension eller andra inkomster från Finland ska du komma ihåg att även deklarera dem i beskattningen i din hemviststat.

Du betalar sjukvårdspremien till Finland 

Sjukvårdspremien är mindre än 2 % av din pension. Den ingår i förskottsinnehållningssatsen (skatteprocenten) på skattekortet.

När du flyttar utomlands betalar du den finska sjukvårdspremien om du

  • är sjukförsäkrad i Finland eller
  • bor i en EU/EES-stat, Storbritannien eller Schweiz och Finland ansvarar för att ersätta din nya hemviststat dina sjukvårdskostnader på basis av EU:s förordning om sociala trygghet.

Om du inte är försäkrad och Finland inte ansvarar för dina sjukvårdskostnader ska du be FPA om ett intyg på att du inte omfattas av sociala trygghet. Lämna en redogörelse

Flyttar du från Finland?

När du flyttar från Finland, ska du göra en adressändring och ta hand om dina skatteärenden. 

Läs anvisningarna: Flyttar du från Finland?

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020