Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Töihin ulkomaille

Jos lähdet töihin ulkomaille, sinun on silti annettava Suomeen veroilmoitus. Myös ulkomailla ansaitusta palkasta on annettava Suomeen tietoja, vaikka palkkaa ei aina verotetakaan Suomessa. Ulkomaantyöskentelyn aikana muun tulon verotus säilyy yleensä ennallaan. Esimerkiksi pääomatulojen verot maksetaan yleensä Suomeen.

Ilmoita ulkomailta sekä Suomesta saamasi tulot

Saat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeilla. Ilmoita myös tulot, jotka olet saanut ulkomailta.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla - vero.fi

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Ulkomaan tulojen verotus

Ulkomailta saadun palkan verotus Suomessa riippuu monesta tekijästä: muun muassa ulkomailla oleskelun kestosta, työnantajasta, työstä ja kohdemaasta. Tässä osiossa kerrotaan ulkomailta saadun palkan tai palkkion verotuksesta eri tilanteissa.

Ulkomaantyöskentelystä saamaasi palkka voi olla verovapaata Suomessa, jos ns. kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät. Katso lisää kuuden kuukauden säännön edellytyksistä alla olevista tilanteista.

Jos lähdet työskentelemään ulkomaille suomalaisen julkisyhteisön palvelukseen (esim. valtio, kunta, Puolustusvoimien rauhanturvajoukot) palkkasi verotetaan yleensä Suomessa normaaliin tapaan. Kuuden kuukauden verovapaussääntö ei sovellu suomalaiselta julkisyhteisöltä saamaasi palkkaan. Verosopimukset tavallisesti estävät verotuksen työntekovaltiossa.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.

Kun asut ulkomailla

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle.
  • Jos olet Suomen kansalainen, ilmoita Digi- ja väestötietovirastoon muutokset muun muassa seuraaviin tietoihin: osoite, avioliiton alkaminen, avioero tai lasten syntymä. Lue lisää DVV:n sivuilta asumisesta ulkomailla

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020