Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Studier utomlands

Att enbart studera utomlands inverkar inte på din beskattning i Finland och fordrar inte något meddelande till Skatteförvaltningen. Om du däremot arbetar utomlands vid sidan om studierna, ska du beakta frågor som gäller beskattningen av utlandsinkomster. Du ska även reda ut skattefrågor om du reser för att arbeta tillfälligt utomlands.

FPA verkställer inte förskottsinnehållning på studiepenningen. Det tas inte ut skatt på studiepenningen om du inte har andra inkomster.

Arbete vid sidan om studier

Du kan inte använda ett finländskt skattekort om du arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare. I så fall ska du kontakta den lokala skattebyrån. Det lönar sig att ta med ditt pass och ett studiekort/studieintyg antingen på engelska eller på språket i destinationslandet. Din skatteprocent kan vara lägre om du kan bevisa att du är studerande. Du kan få ett studieintyg t.ex. av sekreteraren för internationella ärenden vid din läroanstalt. Utred samtidigt om du ska lämna in en skattedeklaration av dina inkomster i uppehållslandet.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Utlandsinkomster är beskattningsbar inkomst i Finland. Kontrollera alltid alla uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra något. För att använda e-tjänsten behöver du personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Längden på vistelsen utomlands kan inverka på beskattningen

Om du arbetar utomlands oavbrutet i minst sex månader kan den s.k. sexmånadersregeln tillämpas i vissa fall. I så fall behöver du inte betala skatt på din utländska lön till Finland. En av förutsättningarna är att du inte uppehåller dig i Finland mer än i snitt sex dagar i månaden och att arbetsstaten har primär beskattningsrätt på din lön. Sexmånadersregeln tillämpas inte om du endast arbetar sporadiskt utomlands vid sidan om dina studier.

Flyttar du från Finland?

När du flyttar från Finland, ska du göra en adressändring och ta hand om dina skatteärenden. 

Läs anvisningarna: Flyttar du från Finland?

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2023