Studier utomlands

Att enbart studera utomlands inverkar inte på din beskattning i Finland och fordrar inte något meddelande till Skatteförvaltningen. Om du däremot arbetar utomlands vid sidan om studierna, ska du beakta frågor som gäller beskattningen av utlandsinkomster. Du ska även reda ut skattefrågor om du reser för att arbeta tillfälligt utomlands.

Din studiepenning från Folkpensionsanstalten FPA beskattas i Finland även då du studerar utomlands. FPA verkställer förskottsinnehållning på din studiepenning. Läs mer om förskottsinnehållning på studiepenning.

 Arbete vid sidan om studier

Du kan inte använda ett finländskt skattekort om du arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare. I så fall ska du kontakta den lokala skattebyrån. Det lönar sig att ta med ditt pass och ett studiekort/studieintyg antingen på engelska eller på språket i destinationslandet. Din skatteprocent kan vara lägre om du kan bevisa att du är studerande. Du kan få ett studieintyg t.ex. av sekreteraren för internationella ärenden vid din läroanstalt. Utred samtidigt om du ska lämna in en skattedeklaration av dina inkomster i uppehållslandet.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Utlandsinkomster är beskattningsbar inkomst i Finland. Kontrollera alltid alla uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra något. Om du inte returnerar den förhandsifyllda skattedeklarationen, anses du ha lämnat in din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

  •  Returnera överhuvudtaget inte den förhandsifyllda skattedeklarationen eller bilageblanketterna om du lämnar uppgifterna på nätet. För att använda webbtjänsten behöver du ha personliga bankkoder.

  • Anteckna dina utlandsinkomster i punkten Övriga utländska inkomster och fyll även i bilageblankett 16  på nätet. Även om inkomsterna beskattas i Finland behöver du inte betala dubbel skatt. Dubbelbeskattning undanröjs vanligen genom att den skatt som du redan har betalat utomlands dras av från de finländska skatterna för utlandsinkomsterna. Spara löneintyg och andra verifikat som du får av din arbetsgivare.

Längden på vistelsen utomlands kan inverka på beskattningen

Om du arbetar utomlands oavbrutet i minst sex månader kan den s.k. sexmånadersregeln tillämpas i vissa fall. I så fall behöver du inte betala skatt på din utländska lön till Finland. En av förutsättningarna är att du inte uppehåller dig i Finland mer än i snitt sex dagar i månaden och att arbetsstaten har primär beskattningsrätt på din lön. Sexmånadersregeln tillämpas inte om du endast arbetar sporadiskt utomlands vid sidan om dina studier.

Komihåglista för dem som börjar studera utomlands

Gör en flyttanmälan till magistraten gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information av magistraten om en permanent flyttanmälan.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till magistraten, lämna också en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft. 
  • Ändras adressen i utlandet ska den nya adressen anmälas till magistraten och Skatteförvaltningen.
  • Finsk medborgare som flyttar utomlands är allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och under tre därpå följande år.

Ta reda på om du omfattas av det finska socialskyddet medan du studerar utomlands (FPA, Pensionsskyddscentralen)