Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Försäljning av virke från egnahemstomter eller sommarstugetomter

Du kan ha engångsinkomster av virkesförsäljning, exempelvis om du sålt virke från en sommarstuge- eller egnahemstomt, även om du inte äger egentlig skogsmark. Inkomsten från försäljning av virke från tomten är skattepliktig kapitalinkomst men den är inte egentlig kapitalinkomst av skogsbruk.

Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % upp till 30 000 euro och 34 % på den överskridande delen.

Ange försäljningar av virke från tomten på den förhandsifyllda skattedeklarationen

Ange försäljningsinkomsten på den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten Övriga kapitalinkomster. Dra inte av den förskottsinnehållning som virkesköparen har verkställt på beloppet. Förskottsinnehållningen räknas dig till godo i beskattningen utifrån den anmälan som virkesköparen lämnar till Skatteförvaltningen.

Hänför försäljningsinkomsten till det år då du har fått betalningen på ditt konto.

Försäljning av virke från tomten är momsfri, eftersom det inte är fråga om sådan försäljning i form av affärsverksamhet som avses i mervärdesskattelagen. Du behöver alltså inte lämna en momsdeklaration eller betala moms.

Du får dra av kostnaderna för drivning av virke

Du kan ange alla dina faktiska virkesdrivningskostnader som avdrag.

Ange avdragen på den förhandsifyllda skattedeklarationen så här:

  • i MinSkatt i punkten Övriga avdrag – Övriga avdrag från kapitalinkomster
  • på pappersblanketten 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem i punkten Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomster.

Eftersom det inte är fråga om skogsmark utan tomtmark, kan du inte göra skogsavdrag från försäljningsinkomsten, det vill säga dra av den anskaffningsutgiften för virket. Du kan inte heller göra en utgiftsreservering på inkomsten eller dra av värdet på det leveransarbete som du utfört själv. Inkomsten hör inte heller till grunden för företagaravdraget.

Om du beställer trädfällning av träd på din egen tomt, kan det berättiga dig till hushållsavdrag

Om du anlitar en skogsarbetare för att fälla träd på din egen eller till exempel dina föräldrars tomt, får du göra hushållsavdrag för de kostnader som du betalat för arbetet. Avdrag beviljas för fällning, kvistning och vedhuggning på gårdsområdet. Du kan ange hushållsavdragsuppgifterna i MinSkatt antingen för ditt skattekort eller din skattedeklaration.

Hushållsavdrag beviljas däremot inte för virkestransport från gårdsområdet eller för sådana trädfällningsarbeten som utförs utanför gårdsområdet. Till hushållsavdrag berättigar inte heller trädfällningsarbeten som utförs i samband med att gårdsplanen utvidgas eller i samband med nybyggnad. Det är fråga om en sådan situation när träd fälls på gården på grund av byggande av en ny bostad eller fritidsbostad.

När handlar det om en tomt och när handlar det om skogsmark?

Huvudregeln är att om din fastighet är mindre än 2 hektar och den inte utgör en del av en större gårdsbrukshelhet, är det inte fråga om skogsmark utan en tomt.

Om du inte äger skog, visas inga skogsarealuppgifter som fastighetsegendom under förmögenhetsuppgifterna i din förhandsifyllda skattedeklaration. Då lämnar du inte någon skattedeklaration för skogsbruk, utan deklarerar virkesförsäljningen i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2022