Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning av brännved

Om du säljer brännved, klabbar, flis eller annat energivirke från din egen skog, utgör dina försäljningsinkomster kapitalinkomst av skogsbruk.

Ta upp inkomsterna av från försäljning av brännved i dina skogsbruksanteckningar för det år då du har fått betalningarna på ditt konto. Deklarera försäljningsinkomsterna på skattedeklarationen för skogsbruk i punkten Försäljningar av brännved och julgranar.

Vilka avdrag kan du göra i beskattningen?

Du kan dra av kostnaderna för förvärvande av försäljningsinkomst från skogsbrukets kapitalinkomster. Dra av utgifterna under det år då du har betalat dem.

Du kan också dra av värdet på ditt eget arbete från inkomsterna av försäljning av brännved, det vill säga värdet på s.k. leveransarbete, om du själv har tillverkat eller transporterat virket som du avser att sälja.

Du kan också yrka på skogsavdrag på basis av försäljningsinkomsten om villkoren för skogsavdrag i övrigt uppfylls. Du kan dessutom göra en utgiftsreservering på försäljningsinkomsten.

Brännved som du använt för uppvärmning av egen bostad eller sommarstuga

Värdet av brännved som du använt för uppvärmning av din egen bostad eller sommarstuga är skattefritt och det deklareras inte på skattedeklarationen för skogsbruk.

Observera dock att du inte kan dra av utgifter för tillverkning av brännved till den del du använder veden i ditt privathushåll, det vill säga när det är skattefritt. Om du till exempel skaffar en vedklyv eller en vedmaskin, kan du dra av anskaffningsutgiften för den i skogsbruksbeskattningen endast om du huvudsakligen använder den för att tillverka brännved för försäljning.

När du köper virke av någon annan

Om du tillverkar brännved av virke som du köpt av någon annan, beskattas försäljningsinkomsten av sådan brännved som jordbruksinkomst och ska deklareras på skattedeklarationen för jordbruk. Då kan du dra av anskaffningspriset på virket från dina försäljningsinkomster.

Om du inte alls äger gårdsbruksmark, beskattas dina brännvedsförsäljningar som näringsverksamhet.

Anmäl dig som momsskyldig om dina försäljningsinkomster överstiger 15 000 euro

Försäljning av brännved är på samma sätt som annan virkesförsäljning sådan skattepliktig försäljning som avses i mervärdesskattelagen. Om dina inkomster av virkesförsäljning (tillsammans med dina övriga momspliktiga försäljningar) överstiger 15 000 euro under kalenderåret, ska du anmäla sig till registret över momsskyldiga. Du kan också frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om dina inkomster av virkesförsäljning understiger 15 000 euro.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2023