Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomster av virkesförsäljning

Dina inkomster av virkesförsäljning utgör kapitalinkomst av skogsbruk.

Som inkomst av virkesförsäljning beskattas den inkomst som du fått av försäljningen av virke från egen skog, exempelvis

  • stockar, stolpar eller massaved
  • vedklabbar, småved, flis eller annat energivirke
  • julgranar och prydnadskvistar.

Inkomst av virkesförsäljning är också alla pristillägg (t.ex. bonusar) som du fått i samband med virkeshandeln i form av pengar eller annan motsvarande prestation.

Skattesatsen på kapitalinkomster är 30 procent. Skatten på kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro är 34 procent.

Om du säljer virke från tomtmark (exempelvis  från sommarstugan) är virkesförsäljningsinkomsten inte skogsbrukets kapitalinkomst, utan övrig kapitalinkomst. Deklarera virkesförsäljningsinkomsterna från tomtmark i din förhandsifyllda skattedeklaration för personkunder i punkten Övriga kapitalinkomster.

Vilka skattedeklarationer ska jag lämna av inkomst av virkesförsäljning?

Deklarera inkomster av virkesförsäljning på skattedeklarationen för skogsbruk. Deklarera alltid försäljningen som inkomst för det år under vilket du fått betalt för den, även om avverkningen har gjorts under något annat år.

Om du är momsskyldig ska du deklarera försäljningsinkomsten utan moms på skattedeklarationen för skogsbruk och momsens andel separat på momsdeklarationen.

Om du inte är momsskyldig ska du deklarera hela köpesumman på skattedeklarationen för skogsbruk.

Du är momsskyldig om dina inkomster av virkesförsäljning överstiger 15 000 euro om året. Du kan också frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om dina inkomster av virkesförsäljning understiger 15 000 euro.

Exempel: Den 20 december 2022 har du ingått ett avverkningsavtal (dvs. rotförsäljning) med ett skogsbolag. I januari 2023 har skogsbolaget betalat enligt följande:

Inkomst av virkesförsäljning 12 000 euro
Moms (24 %) +2 880 euro
Förskottsinnehållning (19 %) -2 280 euro
Du har fått betalt 12 600 euro

Deklarera inkomsten av virkesförsäljning på 12 000 euro på skattedeklarationen för skogsbruk för 2023, eftersom du har mottagit betalningen år 2023.

Deklarera 2 880 euro i moms på momsdeklarationen för 2023 och betala momsen till Skatteförvaltningen. Om du också är momsregistrerad för rörelseverksamhet ska deklarera momsen på försäljningen enligt din normala deklarationsrytm på samma deklaration som du deklarerar momsen på rörelseverksamheten. Läs mer om momsdeklarationen för skogsbruk.

Virkesköparen tar ut förskottsinnehållning

Virkesköparen tar ut förskottsinnehållningen på alla betalningar som gäller virkeshandel. Förskottsinnehållningen tas ut på den momsfria andelen av betalningarna.

Som säljare behöver du inte separat lämna förskottsinnehållningsuppgifterna på din inkomstskattedeklaration eftersom Skatteförvaltningen får uppgifterna direkt av virkesköparna. Observera dock att du som säljare alltid ska deklarera inkomsterna av virkesförsäljningen.

Läs mer om förskottsinnehållningar inom virkeshandeln.

Virkesförsäljning antingen i form av rotförsäljning eller leveransförsäljning

Vid rotförsäljning utgör inkomsten av virkesförsäljningen alltid i sin helhet kapitalinkomst av skogsbruk. Med rotförsäljning avses virkesförsäljning där köparen avverkar det virke som fastställts i avverkningsavtalet samt transporterar virket till användningsstället. Köpesumman av virket inkluderar enbart rotpriset på virket.

Om du kommit överens med köparen om en sådan finansieringstjänst för rotförsäljningen där virkesförsäljningsfordran överförs till banken, utgör den köpesumma för virkesförsäljningsfordran som banken betalat dig rotförsäljningsinkomst.

Med leveransförsäljning avses sådan virkesförsäljning där du på förhand förbinder dig att leverera det överenskomna virket till köparen på en avtalad tid. Med kontantförsäljning avses virkesförsäljning där du transporterar virket till försäljningsstället och säljer det till köparen utan förhandsavtal. Vid leverans- och kontantförsäljning inkluderar köpesumman för virket en ersättning för såväl det sålda virket som tillverkningen och transporten av virket.

Vid leverans- och kontantförsäljning utgör inkomsten av virkesförsäljningen i sin helhet kapitalinkomst av skogsbruk, om en utomstående person eller exempelvis en skogsvårdsförening avverkar och transporterar virket. Om du själv avverkar och transporterar virket, det vill säga utför leverensarbetet, beräknas kapitalinkomsten av skogsbruket så att värdet på leveransarbetet dras av från inkomsten av virkesförsäljningen.

Läs mer om leveransarbete.

Om du säljer virke från tomtmark (exempelvis  från sommarstugan) beskattas virkesförsäljningsinkomsten inte som kapitalinkomst inom skogsbruket, utan som annan kapitalinkomst. Då får du inte dra av leveransarbetets värde eftersom avdrag beviljas endast från skogsbrukets kapitalinkomst.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024