Inkomster av virkesförsäljning

Inkomsten från virkesförsäljning utgör skattepliktig kapitalinkomst inom skogsbruk. Om du är momsskyldig ska virkesköparen betala dig köpesumman inklusive moms. Deklarera försäljningsinkomsten exklusive moms  på skattedeklarationen för skogsbruk och momsens andel  separat på momsdeklarationen.

Som inkomst av virkesförsäljning beskattas den inkomst du mottagit för försäljning av virke från egen skog, exempelvis

  • stockar, stolpar eller massaved
  • ved, småved, flis eller annat energivirke
  • julträd och prydnadskvistar.

Som inkomst av virkesförsäljning räknas också alla pristillägg (t.ex. bonusar) som betalats i samband med köpet i form av pengar eller annan motsvarande prestation.

Skatteprocenten för kapitalinkomster är 30 %. På kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro ska man betala 34  % i skatt (år 2019 och 2020).

Virkesaffärer kan göras som rotförsäljning eller leveransförsäljning

Vid rotförsäljning är inkomsten av virkesförsäljningen alltid till hela beloppet kapitalinkomst inom skogsbruket. Med rotförsäljning avses virkesförsäljning där köparen tar hand om avverkningen av det virke som överenskommits i avverkningsavtalet och transporterar virket till användningsstället. Köpesumman inkluderar enbart rotpriset på virket.

Om du har kommit överens med köparen om en sådan finansieringstjänst för rotförsäljningen där virkesförsäljningsfordran överförs till banken utgör den köpesumma för virkesförsäljningsfordran som banken betalat dig rotförsäljningsinkomst.

Med leveransförsäljning avses en virkesaffär där säljaren förbinder sig att leverera den på förhand överenskomna virkesvolymen  åt virkesköparen på en avtalad tid. Med kontantförsäljning avses virkesaffärer där virket transporteras till försäljningsstället och säljs till köparen utan förhandsavtal. Vid leverans- och kontantförsäljning inkluderar köpesumman ersättning för såväl virket som  avverkning och transport.

Vid leverans- och kontantförsäljning anses inkomsten av virkesförsäljning utgöra kapitalinkomst inom skogsbruket till hela beloppet om en utomstående person eller exempelvis en skogsvårdsförening avverkar och transporterar virket. Om skogsägaren utför avverknings- och transportarbetet själv, beräknas kapitalinkomsten inom skogsbruket så att värdet på leveransarbetet dras av från virkesförsäljningsinkomsterna.

Läs mer om leveransarbete.

Om du säljer virke från tomtmark (exempelvis  från sommarstugan) beskattas virkesförsäljningsinkomsten inte som kapitalinkomst inom skogsbruket, utan som annan kapitalinkomst. Då får du inte dra av leveransarbetets värde eftersom avdrag beviljas endast från skogsbrukets kapitalinkomst.

Vilka deklarationer ska man lämna  över inkomsten av virkesförsäljning?

Inkomsterna av virkesförsäljning deklareras med skattedeklaration för skogsbruk. Deklarera försäljningen alltid som inkomst för det år under vilket du fått betalt för den, även om avverkningen har gjorts under något annat år.

Om du är momsskyldig ska du deklarera försäljningsinkomsten utan moms på skattedeklaration för skogsbruk och momsens andel separat  på momsdeklarationen. Om du inte är momsskyldig, deklarera hela köpesumman på skattedeklaration för skogsbruk. Gränsen för momsskyldigheten är 10 000 euro. Läs mer om momsskyldigheten.

Exempel: Du har 20.12.2018 ingått ett avverkningsavtal, dvs. försäljning på rot, med ett skogsbolag. Skogsbolaget har i januari 2019 betalat enligt följande:

Inkomst från virkesförsäljningen 12 000 e

Mervärdesskatt (24 %) + 2 880 e

Förskottsinnehållning (20 %) - 2 280 e

Betalas 12 600 e

  • Deklarera inkomsten av virkesförsäljning 12 000 euro med skattedeklaration för skogsbruk 2019, eftersom betalningen har mottagits år 2019.

  • Deklarera 2 880 euro moms för 2019 på momsdeklarationen.

  • Om du dessutom är momsregistrerad för rörelseverksamhet, deklarera momsen på försäljningen enligt din normala deklarationsrytm på samma deklaration som du använder för att deklarera momsen på rörelseverksamhet.

Virkesköparen verkställer förskottsinnehållningen

Virkesköparen  drar av förskottsinnehållningen på alla betalningar i samband med virkeshandeln. Förskottsinnehållningen  dras på köpesumman  utan moms. Du behöver inte som säljare separat  deklarera förskottsinnehållningsuppgifter på din inkomstskattedeklaration. Skatteförvaltningen får uppgifterna direkt från virkesköparna.

Läs mer om förskottsinnehållningar inom virkeshandeln.