Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Puun myynti omakotitalon tai kesämökin tontilta

Voit saada kertaluonteista puunmyyntituloa esimerkiksi kesämökki- tai omakotitalotontin puista, vaikka et omistaisi varsinaista metsämaata. Tonttipuista saatu tulo on veronalaista pääomatuloa, mutta ei varsinaista metsätalouden pääomatuloa.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 % 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 34 %.

Ilmoita tonttipuun myynti esitäytetyllä veroilmoituksella

Ilmoita myyntitulo esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa Muut pääomatulot. Älä vähennä summasta puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä. Ennakonpidätys luetaan verotuksessa hyväksesi sen ilmoituksen perusteella, jonka ostaja antaa Verohallinnolle.

Ilmoita myyntitulo sen vuoden tuloksi, jolloin olet saanut maksun tilillesi.

Tonttipuiden myynti on arvonlisäverotonta, koska myynti ei tapahdu arvonlisäverolaissa tarkoitetun liiketoiminnan muodossa. Sinun ei siis tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta tai maksaa arvonlisäveroa.

Saat vähentää puun korjuusta aiheutuneet kustannukset

Voit ilmoittaa vähennykseksi kaikki puiden korjuusta sinulle aiheutuneet todelliset kustannukset.

Ilmoita vähennykset esitäytetyssä veroilmoituksessa näin:

  • OmaVeron kohdassa Muut vähennykset – Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset
  • paperilomakkeella 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa Muut pääomatulojen tulonhankkimismenot.

Koska kyseessä ei ole metsämaa vaan tonttimaa, et voi tehdä myyntitulosta metsävähennystä eli vähentää puihin kohdistunutta hankintamenoa. Et voi myöskään tehdä tulosta menovarausta tai vähentää siitä itse tehdyn hankintatyön arvoa. Tulo ei kuulu myöskään yrittäjävähennyksen perusteeseen.

Omien pihapuiden kaadattamisesta voit saada kotitalousvähennyksen

Jos kaadatat oman tai esimerkiksi vanhempiesi tontin piha-alueelta puita, voit saada kotitalousvähennystä työstä maksamistasi kustannuksista. Vähennystä saa puun kaadosta, karsimisesta ja pilkkomisesta pihalla. Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot OmaVerossa joko verokortille tai veroilmoitukseesi.

Pihapuiden poiskuljetuksesta tai piha-alueen ulkopuolisesta puunkaatotyöstä et sen sijaan saa kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennykseen eivät oikeuta myöskään piha-alueen laajentamiseen tai uudisrakentamiseen liittyvät puunkaatotyöt. Tällainen tilanne on kyseessä, kun uuden asunnon tai vapaa-ajan asunnon pihasta kaadetaan puita rakentamisen vuoksi.

Milloin kyseessä on tontti ja milloin metsämaa?

Pääsääntö on, että jos omistamasi kiinteistö on kooltaan alle 2 hehtaaria eikä se ole osa suurempaa tilakokonaisuutta, kyse ei ole metsämaasta vaan tontista.

Kun et omista metsää, esitäytetyn veroilmoituksesi varallisuustiedoissa ei näy kiinteistöomaisuuden kohdalla lainkaan metsämaan pinta-alaa. Sinun ei tällöin tule antaa varsinaista metsätalouden veroilmoitusta, vaan ilmoittaa puun myynti esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2022