Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Glömde du att deklarera uppgifter eller behöver något korrigeras i din beskattning?

Om du glömde att deklarera inkomster eller avdrag i din skattedeklaration eller märker att något i din beskattning behöver korrigeras ska du göra så här:

1

KONTROLLERA NÄR DIN BESKATTNING SLUTFÖRS

Kontrollera i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet dagen då din egen beskattning slutförs. Denna dag påverkar hur du anger ändringar i din beskattning.

2

OM BESKATTNINGEN ÄNNU PÅGÅR KAN DU REDIGERA DIN SKATTEDEKLARATION

Om dagen då din beskattning slutförs ligger i framtiden kan du lämna eller korrigera uppgifter i din skattedeklaration i MinSkatt.

Så här deklarerar du på nätet

Så här deklarerar du på papper

3

OM BESKATTNINGEN HAR SLUTFÖRTS SKA DU BEGÄRA OMPRÖVNING

Om dagen då din beskattning slutförs redan har gått kan du söka ändring i din beskattning med en omprövningsbegäran.

Se anvisningar för hur en omprövningsbegäran görs

Om du ännu inte har fått ett beskattningsbeslut kan du komplettera eller redigera uppgifterna i din skattedeklaration i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Observera att du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du lämnar uppgifter för sent. Läs mer om förseningsavgiften och skatteförhöjningen