Glömde du att deklarera uppgifter?

Om du glömde att deklarera inkomster eller avdrag före den utsatt dagen för din skattedeklaration ska du fylla i de uppgifter som saknas så snart som möjligt. MinSkatt är alltid öppen, så du kan deklarera på nätet eller på pappersblanketter.

Deklarera i MinSkatt 

Så här deklarerar du på nätet.
Så här deklarerar du på papper.

Förseningsavgift eller skatteförhöjning

Observera att du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift på 50 euro om du deklarerar inkomster för sent. Om du deklarerar inkomster först efter att du från Skatteförvaltningen har fått en uppmaning att deklarera blir du tvungen att betala skatteförhöjning. Du ska också betala en skatteförhöjning om du deklarerar inkomster först efter att din beskattning slutförts. Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Du ser datumet på ditt beskattningsbeslut.

Läs mer om förseningsavgifter och skatteförhöjningar.

Du ska dock deklarera avdrag som saknas även om den utsatta dagen för din skattedeklarationen har gått. Avdrag som du deklarerar för sent medför i regel en förseningsavgift eller skatteförhöjning endast om försummelsen är återkommande eller om den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Om din beskattning redan har slutförts

Om din beskattning redan har slutförts eller du vill korrigera uppgifter för tidigare skatteår ska du begära omprövning. Du kan begära omprövning i MinSkatt eller på en pappersblankett. Läs anvisningarna för ändringssökande. Efter att vi har behandlat din begäran om omprövning får du ett beslut om det.