Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för ett dödsbo

Dödsboet får en förhandsifylld skattedeklaration varje vår tills dödsboet avslutats. Skattedeklarationen ska kontrolleras och vid behov ska uppgifterna korrigeras.

De flesta dödsbon kan korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen endast på pappersblanketter. Blanketterna ska skickas till adressen som nämns på blanketten. I MinSkatt kan den förhandsifyllda skattedeklarationen granskas och korrigeras endast när dödsboet redan har ett FO-nummer och uppgiftslämnaren har fått en Suomi.fi-fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden.

Till vem skickas dödsboets skattedeklaration?

Vi skickar skattedeklarationen till den delägare i dödsboet som är har antecknats i bouppteckningshandlingen.

Om dödsboet har gett en person fullmakt att agera som sitt ombud skickar vi skattedeklarationen till ombudets adress.

Anvisningar till att kontrollera skattedeklarationen

Blankettanvisning till den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Anvisningar till att sköta ärenden på pappersblanketter – förhandsifylld skattedeklaration

Kontrollera och korrigera också kontonumret

Det finns ett visst utsatt datum då du senast ska anmäla kontonumret för dödsboets skatteåterbäring. Gör det i tid eftersom också kontonumret oftast ska anmälas på en pappersblankett.

Läs närmare anvisningar:

Skatteåterbäring till dödsbo

Dödsboets bankkonto – anmäl kontonumret för skatteåterbäring

Kontrollera datumen då du senast ska anmäla kontonumret

Avslutande av dödsboet

Om du letar efter information om hur ett dödsbo avslutas ska du läsa anvisningen på sidan Arvskifte och avslutande av dödsboet.

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023