Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Automatiserat beslutsfattande

Skatteförvaltningen använder automatiserat beslutsfattande i beskattningen. Detta innebär att ett beskattningsbeslut kan fattas delvis eller helt automatiserat.

Automatiserat beslutsfattande baserar sig på exakta, på förhand fastställda behandlingsregler. Vi kan avgöra ett fall automatiserat endast om beslutet inte kräver fallspecifik prövning eller om tjänstemannen avgör eventuella frågor som kräver prövning.

Automatiserat beslutsfattande har använts i beskattningen sedan länge. År 2023 trädde lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande i kraft. I och med lagstiftningen ökar den Skatteförvaltningens information om automatiserat beslutsfattande. Ändringen genomförs stegvis från och med november 2023.

På denna sida hittar du en allmän beskrivning av automatiserat beslutsfattande i beskattningen och besluten om införande av automatiserat avgörandeförfarande i olika skatteärenden.

Skatteförvaltningen informerar också om automatiserat beslutsfattande när personen börjar sköta sina skatteärenden i MinSkatt eller med pappersblanketter som finns på vero.fi. Också i de beskattningsbeslut som du får berättas det om automatiserat beslutsfattande har använts för att avgöra ärendet.

Automatiskt beslutsfattande i beskattningen

Information om hur automatiserat beslutsfattande används i beskattningen samt om de dataskyddsbestämmelser och skyddsåtgärder som gäller det automatiserade beslutsfattandet.

Beslut om införande av automatiserat beslutsfattande

Skatteförvaltningens beslut om införande av automatiserat beslutsfattande i olika beskattningsprocesser.

Ärendegruppsspecifika beskrivningar av automatiserat beslutsförfarande

Processen för automatiserat beslutsförfarande i huvuddrag samt information om hörande av kunden, innehållet i automatiserade beslut och rätten att söka ändring.

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2023