Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Automatiserat beslutsfattande

Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat.

Automatiskt beslutsfattande i beskattningen

Information om hur automatiserat beslutsfattande används i beskattningen samt om de dataskyddsbestämmelser och skyddsåtgärder som gäller det automatiserade beslutsfattandet.

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2023