Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration (3200r)

Inlämningstiden för skattedeklarationen eller utredningar som ska bifogas skattedeklarationen eller för annan anmälan kan förlängas av särskilda skäl.

Ett befullmäktigat ombuds påstådda brådska under skattedeklarationens
inlämningsperiod kan inte betraktas som särskilt skäl.

Ansökan ska göras innan skattedeklarationens inlämningstid slutar.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också postas:

Skatteförvaltningen
PL 1000
81701 LIEKSA