Betalning av skatter − privatpersoner

Hur och vart betalas skatterna?

I fråga om en del skatter skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut där skattebeloppet och förfallodagen samt uppgifterna för betalningen anges. En del av skatterna ska i sin tur betalas på eget initiativ och betalaren ska då själv beräkna skattebeloppet och kontrollera förfallodagen.

Skatterna betalas in på Skatteförvaltningens bankkonton i Nordea, Danske Bank eller OP. Skatteförvaltningens kontonummer finns på giroblanketterna. För de skatter som ska betalas på eget initiativ finns egna bankkonton.

Vid skattebetalningen är det viktigt att du använder det rätta bankkontonumret och det rätta referensnumret. Med hjälp av referensnumret kan Skatteförvaltningen hänföra betalningen till rätt betalare.

Skatten har betalts i tid, om den betalas senast på förfallodagen. Förfallodagen finns på giroblanketten från Skatteförvaltningen. Förfallodagarna för skatter på eget initiativ föreskrivs i skattelagarna. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder. Betalningsdagen anses vara den dag då banken debiterar betalningen från betalarens konto eller kvitterar att betalningen har mottagits.

Du kan också betala skatterna utan serviceavgifter på något av Danske Banks kontor. Ta med sig Skatteförvaltningens giroblankett eller uppgifterna som individualiserar betalningen.

Kontantbetalningar av skatter till Skatteförvaltningen och Trafi tas emot av Danske Banks kontor (Danske Bank)

På Åland tas kontantbetalningar av skatter emot av Statens ämbetsverk på Åland.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken