Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Du får anvisningar om betalningen av arvsskatt i arvsbeskattningsbeslutet

Förfallodagarna och övriga betalningsuppgifterna finns i ditt arvsbeskattningsbeslut och i MinSkatt. Du kan betala arvsskatten i MinSkatt.

Om du betalar arvsskatten i din nätbank ska du använda rätt kontonummer och referensnummer för att betalningen ska riktas rätt.

Arvsskatten är alltid personlig. Delägarna i ett dödsbo är inte ansvariga för andra delägares arvsskatter.

Betalningsraterna av arvsskatt

Beloppet av arvsskatten påverkar betalningsraterna:

  • Skatten ska betalas på en gång om beloppet understiger 500 euro.
  • Skatten delas i två betalningsrater om beloppet är 500 euro eller mer.
  • Betalningsraterna kan dock uppgå till högst tio, om minst 1 700 euro av skatten påförts för en gårdsbruksenhet eller ett annat företag vars verksamhet arvtagaren tar över.

Om du tar över jordbruks- eller företagsverksamhet kan du ansöka om en längre betalningstid i bouppteckningen eller gåvoskattedeklarationen. Du ska ansöka om förlängd betalningstid innan vi verkställer beskattningen. Om vi beviljar längre betalningstid delas skatten på gårdsbruksenheten eller företaget in i högst tio årliga rater. En rat är minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Förfallodagarna för arvsskatt

Förfallodagarna för arvsskatt fastställs på följande sätt:

  • Den första förfallodagen infaller cirka 3 månader efter att vi har fattat beskattningsbeslutet
  • Den andra förfallodagen infaller 2 månader efter den första förfallodagen.

Exempel: Om arvsbeskattningen enligt arvsskattebeslutet verkställts den 17 december 2022 infaller den första förfallodagen den 1 april 2023 och den andra den 1 juni 2023.

Skatten ska betalas även om du har begärt omprövning av beskattningen

Skatten ska betalas inom utsatt tid även om du har begärt omprövning av arvsbeskattningen.

Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas om du har begärt omprövning. Under utsökningsförbudet eller avbrottet löper det dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

När betalningen är för sen

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta.

Vanliga frågor

Det går inte att betala arvsskatt på förhand. Du ska betala arvsskatten först efter att du har fått arvsbeskattningsbeslutet. Med beslutet får du uppgifter om skattebeloppet och anvisningar om betalningen.

Du kan betala båda arvsskatteraterna samtidigt som en betalning genom att använda referensnumret för arvsskatt. När arvsskattebeloppet och referensen är rätt riktas arvsskatten till båda raterna.

Ja, det går. Om du redan har fått beslutet om arvsskatt och vill ansöka om mera tid för att betala skatterna ska du lämna en begäran om betalningsarrangemang. Du kan begära betalningsarrangemang för arvsskatt exempelvis i MinSkatt.

Observera att arvsskatten automatiskt ingår i betalningsarrangemanget även då du lämnar en begäran om betalningsarrangemang för någon annan skatt. Detta påverkas inte av att obetalad arvsskatt enligt lagen inte sänds till utsökning förrän två år har förflutit från förfallodagen för den första raten.

Om du inte har begärt betalningsarrangemang för arvsskatt och har obetalad arvsskatt,
får du tre betalningsuppmaningar innan arvsskatten skickas till utsökning. Den tredje betalningsuppmaningen skickas 2 år efter förfallodagen för den första arvsskatteraten. Dröjsmålsränta beräknas visserligen normalt på obetalade rater.

Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Så här lämnar du en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2023