Konto- och referensnummer

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

För att betala skatter behöver du betalningsuppgifter såsom

  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • ditt eget referensnummer eller en meddelandeuppgift som ska skrivas i betalningens meddelandefält.

Du hittar betalningsuppgifterna beroende på skatt antingen i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet.

Du behöver alltid ett referensnummer eller en meddelandeuppgift

Skatterna ska betalas in på Skatteförvaltningens bankkonto i Nordea, Danske Bank eller OP. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer eller en meddelandeuppgift som allokerar din betalning till rätt skatt. Referensnumren eller meddelandeuppgifterna är kundspecifika. Ditt referensnummer är inte alltid detsamma, eftersom olika skatter har olika referensnummer.

Kontrollera alltid de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Skatteförvaltningens kontonummer finns inte i skatt.fi.

Läs anvisningen: Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt.

Skatteförvaltningen använder referensnummer i RF-format. Referensnumret skrivs i sin helhet, inklusive bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas. Om du inte kan använda referensnumret vid betalning exempelvis från en utländsk nätbank ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.