Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Var hittar jag kontonumren och referensnumren?

Du hittar de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. För att betala skatter behöver du

  • uppgifterna om skattebeloppet och förfallodagen
  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • det rätta referensnumret för skatteslaget i fråga.

Skatteförvaltningens kontonummer finns inte på vero.fi. Du kan inte betala skatten enbart med ett kontonummer, utan du behöver alltid också ditt kundspecifika referensnummer för det.

Så här hittar du Skatteförvaltningens konto- och referensnummer i MinSkatt

  1. Logga in i MinSkatt.
  2. På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Betalningssituation välja länken Betalning av skatter. Samma länk finns också i MinSkatt på fliken Skatteärenden i punkten Betalning.
  3. Olika skatteslag har olika referensnummer. Du hittar dina referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer vid varje skatteslag under rubriken Andra betalningssätt.
  4. Kopiera betalningsuppgifterna eller använd streckkoden. Streckkoden är en nummerserie som du kan kopiera i MinSkatt och klistra in i fältet för streckkoden i nätbanken när du betalar skatten. Streckkoden innehåller kontonumret, förfallodagen, referensnumret och summan.
  5. Du kan betala skatterna antingen på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea. Betalningsmottagaren är Skatteförvaltningen.

Gå till MinSkatt

Du kan också betala skatter som nätbetalning i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du inte kan använda MinSkatt, får du Skatteförvaltningens konto- och referensnummer genom att ringa servicenumret 029 497 027.

Du behöver alltid referensnumret för att betala

Skatterna betalas på Skatteförvaltningens bankkonton i Danske Bank eller Nordea. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer som riktar din betalning till rätt skatt. Referensnumret är kundspecifikt. Därtill har olika skatteslag egna referensnummer. Ditt skatteslagspecifika referensnummer är bestående.

Exempel: Det referensnummer för fastighetsskatt som du fick med ditt fastighetsbeskattningsbeslut och i MinSkatt kan du använda även i fortsättningen när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte använda ditt referensnummer för fastighetsskatt när du betalar andra skatteslag eller fastighetsskatten för andra personer (exempelvis för maken eller makan).

Använd alltid referensnummer när du betalar. Anteckna referensnumret i fältet för referensnummer. Om det inte finns något fält för referensnummer eller om du inte kan anteckna numret i fältet ska du anteckna numret i meddelandefältet.

Betalning av skatter på Skatteförvaltningens kontor

Du kan också betala skatterna med kontanter, bankkort eller kreditkort på vissa av Skatteförvaltningens kontor utan serviceavgifter. Ta med dig betalningsuppgifterna för skatten. Betalningsuppgifterna hittar du i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt.

Det lönar sig att ha jämna pengar vid betalning med kontanter. Om du betalar med mynt ska du observera att vi på en gång tar emot högst 50 mynt. Vid betalning med kreditkort kan du använda Visa, Mastercard, JCB, Diners och Discover.

Du kan betala skatter på följande skattebyråer:

På Åland kan skatter betalas avgiftsfritt med kontanter på statens ämbetsverk på Åland.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024