Konto- och referensnummer

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

För att betala skatter behöver du betalningsuppgifter såsom

  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • det rätta referensnumret

Beroende på skatt hittar du de betalningsuppgifter som behövs antingen i MinSkatt eller i det beskattningsbeslut som du har fått.

Du behöver alltid referensnumret för att betala

Skatterna ska betalas in på Skatteförvaltningens bankkonto i Nordea, Danske Bank eller OP. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer som riktar din betalning till rätt skatt. Referensnumret är kundspecifikt. Därtill har olika skatteslag egna referensnummer. Ditt skatteslagspecifika referensnummer är bestående.

Exempel: Det referensnummer för fastighetsskatt som finns på ditt fastighetsbeskattningsbeslut för 2020 och i MinSkatt kan du använda även i fortsättningen när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte använda ditt referensnummer för fastighetsskatt när du betalar andra skatteslag.

Kontrollera alltid de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Skatteförvaltningens kontonummer finns inte i skatt.fi. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också det kundspecifika referensnumret.

Läs anvisningen: Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt.

De referensnummer som Skatteförvaltningen använder är i RF-format. Referensnumret skrivs i sin helhet, även bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas. Om du inte kan använda referensnumret, till exempel om du betalar från en utländsk nätbank, ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.