Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betalning med e-faktura

E-fakturan gör det lättare att betala och komma ihåg förfallodagen. De nödvändiga uppgifterna finns färdigt på fakturan, varför du inte längre behöver fylla i dem separat.

E-fakturan är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare.

Rörelseidkare och yrkesutövare som har en nätfakturaadress kan använda nätfaktura för att betala fastighetsskatten. Samfundskunder kan betala fastighetsskatten samt förskotts- och kvarskatten med nätfaktura. Läs mera om nätfakturor.

Vilka skatter kan jag betala med e-faktura?

Du kan beställa e-fakturor för fastighetsskatten, kvarskatten och förskottsskatten. En enda beställning gäller automatiskt alla dessa skatter.

Observera att du inte kan få en e-faktura på tilläggsförskottet eller betalningsarrangemangets rater.

Hur beställer jag e-faktura?

Du kan beställa e-fakturor i din nätbank. Gå till det ställe i din nätbank där du kan beställa e-fakturor. Välj Skatteförvaltningen som fakturerare, ange din personbeteckning och beställ e-faktura.

Observera! En enda beställning gäller automatiskt fastighetsskatten, förskottsskatten och kvarskatten.

Du kan göra beställningen när som helst, dock senast tre veckor före förfallodagen. Du får e-fakturan till din nätbank cirka två veckor före skattens förfallodag.

Hur kan jag kontrollera om jag redan har beställt e-faktura?

Om du redan har beställt e-faktura från Skatteförvaltningen, ser du betalningssättet du valt antingen i MinSkatt (fliken Kunduppgifter) eller i eurofältet på beskattningsbeslutets giroblankett. Du kan också kontrollera det i din nätbank.

Hur kan jag avbeställa e-fakturan?

Du kan avbeställa e-fakturan i din nätbank.

Observera att du inte kan avbeställa e-fakturan för endast ett skatteslag, eftersom en avbeställning omfattar alla skatteslag (fastighetsskatt, kvarskatt och förskottsskatt).

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2022