Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betala fastighetsskatten i tid

Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2023. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Hur betalar jag fastighetsskatten?

Du får giroblanketterna för betalning av fastighetsskatten tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. I fastighetsbeskattningsbeslutet finns också förfallodagarna.

Du kan betala fastighetsskatten på flera sätt:

  1. Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken.
  2. Beställ e-faktura. Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. E-fakturan kommer till nätbanken ca två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-faktura.
  3. Betala i nätbanken. Kom ihåg att använda de betalningsuppgifter som finns på giroblanketten eller i MinSkatt. Där hittar du alla uppgifter som behövs för betalning: kontonumret, referensnumret, fastighetsskattebeloppet och förfallodagen. Obs! Du kan betala din fastighetsskatt enbart med ditt eget referensnummer för fastighetsskatten. Du får inte använda t.ex. din makes eller makas referensnummer för fastighetsskatten.

Samfund kan använda nätfaktura för betalning av fastighetsskatten.

Privatpersoner kan också använda direktbetalning. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder en nätbank.

Förfallodagarna för fastighetsskatten 2023

Fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför har kunderna olika förfallodagar för fastighetsskatten.

Kontrollera förfallodagarna och betalningsuppgifterna på våren 2023 i MinSkatt eller i fastighetsbeskattningsbeslutet.

För största delen av fastighetsägarna infaller förfallodagarna i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om fastighetsskatten är 170 euro eller mera. Fastighetsbeskattningen slutförs för alla senast 31.10 och förfallodagarna infaller senast i december och februari.

  • Förfallodagen för fastighetsskattens första rat är den 6 dagen i den andra månaden efter den månad då fastighetsbeskattningen slutförts.
  • Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat är den 6 dagen i den fjärde månaden efter den månad då fastighetsbeskattningen slutförts.
  • Om förfallodagen för skatten, dvs. den 6 dagen i månaden, inte är en vardag, flyttas förfallodagen till följande vardag.
Förfallodagarna för fastighetsskatten 2023.
Månaden då fastighetsbeskattningen slutförs Förfallodagen för den första fastighetsskatteraten Förfallodagen för den andra fastighetsskatteraten
Maj (endast företag och organisationer) 6.7.2023 6.9.2023
Juni 7.8.2023 6.10.2023
Juli 6.9.2023 6.11.2023
Augusti 6.10.2023 7.12.2023
September 6.11.2023 8.1.2024
Oktober 7.12.2023 6.2.2024

Vänta på ett nytt beslut om du har gjort ändringar i fastighetsuppgifterna

Om du eller din make eller maka har gjort ändringar i fastighetsuppgifterna, ändras de ursprungliga förfallodagarna för fastighetsskatten. Även fastighetsskattebeloppet kan ändras.

Vänta på ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut innan du betalar fastighetsskatten. Vi skickar dig ett nytt beslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober. Du får eventuellt det nya beskattningsbeslutet först efter den ursprungliga förfallodagen.

I MinSkatt ser du om din deklaration fortfarande är under behandling eller om du redan har fått det nya beslutet.

Annat som anknyter till detta

Användning av skatteåterbäringar till betalning av skatter

Vanliga frågor om betalning

Betala fastighetsskatten på nytt. Inbetalningen återbetalades exempelvis på grund av att du hade använt ett gammalt betalningsunderlag i din nätbank. De aktuella betalningsuppgifterna hittar du i MinSkatt eller i ditt sammandrag av obetalda skatter.

Kom ihåg att dröjsmålsränta börjar löpa på obetald fastighetsskatt. Du kan också betala skatten via MinSkatt då uppgifterna automatiskt är rätt i betalningsunderlaget och dröjsmålsräntan medräknad i beloppet. Om du betalar i din nätbank ska du räkna ut räntebeloppet med ränteräknaren och lägga räntan till det egentliga skattebeloppet vid betalningen.

Om du av misstag har betalat den första raten av skatten två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat att betala som du har betalat två gånger, returnerar vi den överflödiga betalningen till dig inom cirka en vecka i de fall du inte har andra obetalda skatter eller andra skulder i utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonumret i MinSkatt.

Makens eller makans fastighetsskatt ska betalas med hens eget referensnummer för fastighetsskatt. Uppgifterna finns på den giroblankett som kommit med fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Det referensnummer för fastighetsskatt som finns i ditt fastighetsbeskattningsbeslut kan du endast använda för att betala din fastighetsskatt. Om betalningen av makens fastighetsskatt blir försenad på grund av fel referens för betalningen, ska man utöver skatten också betala dröjsmålsränta. Läs mer: Om du betalar fastighetsskatten för sent

Om du har betalat den första raten av fastighetsskatten före förfallodagen och fått ett nytt beskattningsbeslut där

  • skatten är mindre än i beslutet som du fick tidigare, återbetalar vi överbetalningen om du inte har andra obetalda skatter eller skulder i utsökningen
  • skatten är större än i beslutet som du fick på våren, ska du betala den återstående delen senast på förfallodagen genom att använda referensnumret för fastighetsskatten.

Ja, det kan du. När du betalar med referensnumret för fastighetsskatt hänförs betalningen till förfallna och icke förfallna fastighetsskatterater i den ordning de förfaller.

Servicenummer

I frågor som gäller betalning av fastighetsskatt betjänar Skatteförvaltningen på servicenumret för betalningar, 029 497 027 (lna/msa), och i frågor som gäller beloppet av fastighetsskatt på servicenumret för fastighetsbeskattning, 029 497 021 (lna/msa).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023