Betala fastighetsskatten i tid

Fastighetsskatten ska betalas av den som ägde fastigheten 1.1.2019. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Du får giroblanketterna för betalning av fastighetsskatten redan på våren tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. Du kan betala fastighetsskatten på flera sätt

  • tidsinställ betalningen i nätbanken
  • beställ e-faktura av fastighetsskatten eller
  • spara giroblanketterna till höstens förfallodagar 3.9 och 15.10.2019.

Se de här anvisningarna om du betalar för sent.

Använd betalningsuppgifterna i giroblanketten för betalning

Om dina giroblanketter saknas kan du beställa nya här. Använd betalningsuppgifterna i giroblanketten, dvs. kontonummer och referensnummer, när du betalar fastighetsskatten. Med dina betalningsuppgifter kan du endast betala din egen fastighetsskatt. Du kan exempelvis inte betala din makes fastighetsskatt med dina betalningsuppgifter.

Tills vidare ser du inte betalningsuppgifterna för fastighetsskatt i MinSkatt.

Om fastighetsskatten är under 170 euro ska skatten betalas på en gång på dess första förfallodag. Fastighetsskatten som är mer än 170 euro betalas i två rater. Använd då båda raternas egna referenser. Du kan också betala fastighetsskatten innan förfallodagen i så stora rater som du själv vill.

Obs! Inkomstbeskattningen för personkunder slutförs i fortsättningen tidigare än förut och de flesta privatpersoner ska betala den första raten av den eventuella kvarskatten redan i augusti. Om kvarskatten är 170 euro eller mer delas summan in i två rater. Den andra raten förfaller till betalning i oktober. Om du behöver betala både kvarskatt och fastighetsskatt kan det hända att flera förfallodagar infaller under en kort tid.

Du kan också beställa en e-faktura för fastighetsskatten

Privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare kan beställa en e-faktura för fastighetsskatten. Direktbetalningen är avsedd för de privatpersoner som inte använder en nätbank. Företag och samfund har tillgång till nätfaktura.

Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. E-fakturan syns i nätbanken ca två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-faktura.

Du ser i fältet Euro på giroblanketten vilket betalningssätt du ska använda. Du får giroblanketterna tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. Om det skattebelopp som du ska betala har angetts i fältet ska du betala fastighetsskatten i enlighet med uppgifterna på giroblanketten.

Vanliga frågor om betalning

Skatteåterbäringen används inte till den fastighetsskatt som förfaller till betalning 3.9. Detta är ett undantag som har tekniska orsaker. Annars används skatteåterbäringar alltid till att betala skatter fr.o.m. den dag då beskattningen slutförts t.o.m. den 4:e dagen i månaden därpå.

Om beskattningen slutförs i september och fastighetsskatten fortfarande är obetald, används skatteåterbäringen tidigast 5.9 eller den dag då beskattningen slutförts till att betala den fastighetsskatt som har förfallit.

Ja, det kan man. Om du betalar de båda raterna av fastighetsskatten i en rat med referensnumret för endera raten allokeras betalningen rätt till båda raterna.

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Om du har betalat skattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Det viktiga är att du använder referensnumren för rätt skatteår.

Om du har betalat fastighetsskattens första rat före förfallodagen och fått ett nytt beskattningsbeslut där

  • skatten är mindre än i beslutet som du fick på våren, återbär vi överbetalningen om du inte har andra obetalda skatter eller skulder i utsökningen
  • skatten är större än i beslutet som du fick på våren, ska du betala den återstående delen senast på förfallodagen genom att använda referensnumret för den första raten.

När du betalar med en giroblankett ska du använda en internationell bankreferens, dvs. en RF-referens. RF-referensen skrivs ut i sin helhet, också bokstäverna RF. Om det av någon anledning inte går att mata in hela RF-referensen så kan man lämna bort de fyra första tecknen.

I giroblankettens övre högra hörn finns en figurkod (QR-kod) som underlättar betalningen med mobila enheter.

Servicenummer

I frågor som gäller betalning av fastighetsskatt betjänar Skatteförvaltningen på servicenumret för betalningar, 029 497 027 (lna/msa), och i frågor som gäller beloppet av fastighetsskatt på servicenumret för fastighetsbeskattning, 029 497 021 (lna/msa).