Betala fastighetsskatten i tid

Fastighetsskatten ska betalas av den som ägde fastigheten 1.1.2018.

Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Betalningen av fastighetsskatten sköts enklast

Betala skatten senast på förfallodagen

Skatten betalas antingen i en eller två rater med det egna referensnumret för respektive rat. Om skatten är mindre än 170 euro ska den betalas i en rat senast på den första förfallodagen för fastighetsskatten. Du kan också betala fastighetsskatten innan förfallodagen i så stora rater som du själv vill.

Betalningssättet står i Euro-fältet på giroblanketten som kommer med fastighetsbeskattningsbeslutet. Om skattens eurobelopp står i fältet i stället för betalningssättet, ska du betala fastighetsskatten med giroblanketten.

E-fakturan och direktbetalningen är i huvudsak till för privatpersoner

I huvudsak är det privatpersonerna som kan börja använda sig av e-faktura och direktbetalning.

Du glömmer inte bort förfallodagen för fastighetsskatten när du betalar med e-faktura. Beställ e-fakturan i din nätbank. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder nätbank. Du kan ge din bank ett direktbetalningsuppdrag. Beställ e-fakturan eller direktbetalningsuppdraget senast 3 veckor före förfallodagen. E-fakturan syns i nätbanken cirka två veckor före förfallodagen.

Om du beställer nu eller om du redan tidigare har beställt en e-faktura för fastighetsskatten, får du också en e-faktura för eventuell kvarskatt för skatteåret 2016 samt för förskottsskatt. På motsvarande sätt får du en e-faktura för fastighetsskatten och förskottsskatten om du beställer en sådan för kvarskatt. Detsamma gäller för direktbetalning.

Giroblanketterna har en internationell bankreferens

När du betalar med en giroblankett ska du använda en internationell bankreferens, dvs. en RF-referens. Referensen används vid betalningen på samma sätt som referensnumret. RF-referensen skrivs ut i sin helhet, också bokstäverna RF (t.ex. RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Om det av någon anledning inte går att mata in hela RF-referensen så kan man lämna bort de fyra första tecknen.

I giroblankettens övre högra hörn finns en figurkod (QR-kod) som underlättar betalningen med mobila enheter.

Har du tappat bort fakturan? Så här beställer du nya giroblanketter!

Beställ nya giroblanketter av oss så att du kan betala fastighetsskatten. Du får dem per post inom cirka en vecka till den adress som finns i Skatteförvaltningens kunduppgifter. Om det finns fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje rat.

Jag betalade för sent, vad händer nu?

För fastighetsskatt som har betalats för sent tas en förseningsränta på 7 % ut.

Om du betalar skatten efter förfallodagen ska du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett som den egentliga skatten. Räkna ut beloppet av förseningsräntan med förseningsränteräknaren. Förseningsränta tas också ut på eventuell skatteförhöjning.

Förseningsräntan beräknas från dagen efter förfallodagen t.o.m. betalningsdagen (dessa dagar inberäknade). Procentsatsen för förseningsräntan fastställs årligen. Förseningsräntan för år 2018 är 7 %. Det lägsta beloppet av förseningsräntan är 3 euro. Räkna ut beloppet av förseningsräntan (www.skatt.fi/förseningsränteräknare).

För fastighetsskatten skickas en enda betalningspåminnelse. Om du inte betalar skatten på påminnelsens förfallodag skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning. Utsökningsmannen tar ut en utsökningsavgift för skatten som är i utsökning, även om du skulle betala skatten direkt in på Skatteförvaltningens konto.

Vanliga frågor om betalning

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Om du har betalat skattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Det viktiga är att du använder referensnumren för rätt skatteår.

Om du inte har betalat fastighetsskatten i tid använder vi din eventuella skatteåterbäring till betalning av fastighetsskatten (också för fastighetsskattens andra rat). Du får ett meddelande per post om att återbäringen har använts för en obetald skatt.

Obs! Om du inte betalar skatten senast på förfallodagen måste du också betala förseningsränta på den.

Obs. I frågor som gäller betalning av fastighetsskatt betjänar Skatteförvaltningen på servicenumret för betalningar, 029 497 027 (lna/msa), och i frågor som gäller beloppet av fastighetsskatt på servicenumret för fastighetsbeskattning, 029 497 021 (lna/msa).

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken