Betala fastighetsskatten i tid

Fastighetsskatten ska betalas av den som ägde fastigheten 1.1.2019. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Spara de betalningsuppgifter som du fick på våren. Om du har tappat bort uppgifterna ska du se anvisningarna för att beställa nya giroblanketter.

Se de här anvisningarna om du betalar för sent.

Fastighetsskatten betalas i en eller två rater

Om fastighetsskatten är under 170 euro ska skatten betalas på en gång senast på den första förfallodagen. Annars betalas fastighetsskatten i två rater. Använd då båda raternas egna referenser. Du kan också betala fastighetsskatten innan förfallodagen i så stora rater som du själv vill.

Det betalningssätt du kan använda ser du i fältet Euro på giroblanketten som du har fått tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. Om det i fältet står det skattebelopp som du ska betala, ska du betala fastighetsskatten i enlighet med giroblankettens uppgifter.

Vanliga frågor om betalning

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Beställ nya giroblanketter av oss så att du kan betala fastighetsskatten. Du får dem per post inom cirka en vecka till den adress som finns i Skatteförvaltningens kunduppgifter. Om det finns fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje rat.

Om du har betalat skattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Det viktiga är att du använder referensnumren för rätt skatteår.

Ja, det kan man. Om du betalar de båda raterna av fastighetsskatten i en rat med referensnumret för endera raten allokeras betalningen rätt till båda raterna.

Om du har betalat fastighetsskattens första rat före förfallodagen och fått ett nytt beskattningsbeslut där

  • skatten är mindre än i beslutet som du fick på våren, återbär vi överbetalningen om du inte har andra obetalda skatter eller skulder i utsökningen
  • skatten är större än i beslutet som du fick på våren, ska du betala den återstående delen senast på förfallodagen genom att använda referensnumret för den första raten.

Om du inte har betalat fastighetsskatten i tid använder vi din eventuella skatteåterbäring till betalning av fastighetsskatten (också för fastighetsskattens andra rat). Du får ett meddelande per post om att återbäringen har använts för en obetald skatt.

Obs! Om du inte betalar skatten senast på förfallodagen måste du också betala förseningsränta på den.

När du betalar med en giroblankett ska du använda en internationell bankreferens, dvs. en RF-referens. RF-referensen skrivs ut i sin helhet, också bokstäverna RF. Om det av någon anledning inte går att mata in hela RF-referensen så kan man lämna bort de fyra första tecknen.

I giroblankettens övre högra hörn finns en figurkod (QR-kod) som underlättar betalningen med mobila enheter.

E-faktura och direktbetalning huvudsakligen för privatpersoner

Privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare kan ta i bruk e-fakturan eller direktbetalning. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder en nätbank.

Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. E-fakturan syns i nätbanken ca två veckor före förfallodagen.

Läs mer: skatt.fi/efaktura

Servicenummer

I frågor som gäller betalning av fastighetsskatt betjänar Skatteförvaltningen på servicenumret för betalningar, 029 497 027 (lna/msa), och i frågor som gäller beloppet av fastighetsskatt på servicenumret för fastighetsbeskattning, 029 497 021 (lna/msa).

Nyckelord: